Archiv rubriky: Sociální otázky

Zkratky OZP a OZZ

Se zkratkou OZP jste se již mnohokrát setkali. Je to osoba se zdravotním postižením. Ale co znamená OZZ? Osoby se zdravotním postižením (OZP) jsou fyzické osoby, které jsou orgánem sociálního zabezpečení uznány (podle ustanovení § 67 zákona č. 435/2004 Sb.,

Označeno v Sociální otázky

VZOR – Odvolání proti rozhodnutí o nepřiznání (odebrání) průkazu osoby se zdravotním postižením

VZOR – Odvolání proti rozhodnutí o nepřiznání (odebrání) průkazu osoby se zdravotním postižením

Označeno v Sociální otázky

VZOR – Námitky proti rozhodnutí (např. zamítnutí žádosti o invalidní důchod)

VZOR – Námitky proti rozhodnutí (např. zamítnutí žádosti o invalidní důchod)

Označeno v Sociální otázky

Péči o blízké je možné „vyměnit“ za práci, do nároku na důchod se započítá

V posledních letech se rozrůstá generace lidí, kteří se dostávají do takřka neřešitelné situace, neboť jim ještě „neskončila“ péče o nezaopatřené děti, a zároveň musí pečovat o stárnoucí rodiče či příbuzné. Tzv. sendvičová generace, tedy populace ve věku mezi 45

Označeno v Sociální otázky

Změny v hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby

Od 1. září 2016 nabude účinnosti novela vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Vyhláška je základním dokumentem k hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby pro účely přiznání jednotlivých stupňů příspěvku na péči. Vymezení schopností zvládat základní

Označeno v Sociální otázky

Národní strategie rozvoje sociálních služeb

Vláda ČR schválila materiál pro období 2016 – 2025. Tato strategie vytváří rámec pro činnost subjektů nějakým způsobem zapojených do systému sociálních služeb v ČR. Jde o velmi široké spektrum aktérů od ústředních orgánů ČR přes poskytovatele sociálních služeb (příspěvkové

Označeno v Sociální otázky

Úprava zdanění důchodů pracujících důchodců je protiústavní

Plénum Ústavního soudu (soudkyně zpravodajka Milada Tomková) vyhovělo koncem července návrhu skupiny 17 senátorů Senátu Parlamentu České republiky a zrušilo ke dni vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů ustanovení § 4 odst. 3 zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o

Označeno v Sociální otázky

Kdy a jak žádat o invalidní důchod – Práva a povinnosti občana

Kdy a jak žádat o invalidní důchod – Práva a povinnosti občana

Označeno v Sociální otázky

10 důvodů, proč má smysl zaměstnávat handicapované

Stmelíte týmy a získáte loajální zaměstnance Myslíte si, že je pro firmu ideální pracovní tým dravých třicátníků s podobným vzděláním a zkušenostmi? Personalisté vám řeknou, že takový tým nebude dobře fungovat, a to ani v tvrdé obchodní činnosti, protože dokáže sice zákazníka získat, ale nedokáže

Označeno v Sociální otázky

Komise navrhuje předpis, který osobám se zdravotním postižením usnadní přístup ke zboží a službám

Evropská komise předložila 2. prosince 2015 návrh Evropského aktu přístupnosti, který vymezuje společné požadavky na přístupnost některých klíčových produktů a služeb, což osobám se zdravotním postižením na úrovni EU pomůže, aby se plně zapojily do společnosti. Produkty a služby, na

Označeno v Sociální otázky