Archiv Blogu

VZOR – Odvolání proti rozhodnutí o nepřiznání (odebrání) průkazu osoby se zdravotním postižením

VZOR – Odvolání proti rozhodnutí o nepřiznání (odebrání) průkazu osoby se zdravotním postižením

Označeno v Sociální otázky

VZOR – Námitky proti rozhodnutí (např. zamítnutí žádosti o invalidní důchod)

VZOR – Námitky proti rozhodnutí (např. zamítnutí žádosti o invalidní důchod)

Označeno v Sociální otázky

Péči o blízké je možné „vyměnit“ za práci, do nároku na důchod se započítá

V posledních letech se rozrůstá generace lidí, kteří se dostávají do takřka neřešitelné situace, neboť jim ještě „neskončila“ péče o nezaopatřené děti, a zároveň musí pečovat o stárnoucí rodiče či příbuzné. Tzv. sendvičová generace, tedy populace ve věku mezi 45

Označeno v Sociální otázky

Změny v hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby

Od 1. září 2016 nabude účinnosti novela vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Vyhláška je základním dokumentem k hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby pro účely přiznání jednotlivých stupňů příspěvku na péči. Vymezení schopností zvládat základní

Označeno v Sociální otázky

Národní strategie rozvoje sociálních služeb

Vláda ČR schválila materiál pro období 2016 – 2025. Tato strategie vytváří rámec pro činnost subjektů nějakým způsobem zapojených do systému sociálních služeb v ČR. Jde o velmi široké spektrum aktérů od ústředních orgánů ČR přes poskytovatele sociálních služeb (příspěvkové

Označeno v Sociální otázky

Úprava zdanění důchodů pracujících důchodců je protiústavní

Plénum Ústavního soudu (soudkyně zpravodajka Milada Tomková) vyhovělo koncem července návrhu skupiny 17 senátorů Senátu Parlamentu České republiky a zrušilo ke dni vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů ustanovení § 4 odst. 3 zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o

Označeno v Sociální otázky

Kdy a jak žádat o invalidní důchod – Práva a povinnosti občana

Kdy a jak žádat o invalidní důchod – Práva a povinnosti občana

Označeno v Sociální otázky

10 důvodů, proč má smysl zaměstnávat handicapované

Stmelíte týmy a získáte loajální zaměstnance Myslíte si, že je pro firmu ideální pracovní tým dravých třicátníků s podobným vzděláním a zkušenostmi? Personalisté vám řeknou, že takový tým nebude dobře fungovat, a to ani v tvrdé obchodní činnosti, protože dokáže sice zákazníka získat, ale nedokáže

Označeno v Sociální otázky

Komise navrhuje předpis, který osobám se zdravotním postižením usnadní přístup ke zboží a službám

Evropská komise předložila 2. prosince 2015 návrh Evropského aktu přístupnosti, který vymezuje společné požadavky na přístupnost některých klíčových produktů a služeb, což osobám se zdravotním postižením na úrovni EU pomůže, aby se plně zapojily do společnosti. Produkty a služby, na

Označeno v Sociální otázky

Zaměstnávání invalidů by mohlo být lepší díky změně textu posudků

Zaměstnávání invalidních důchodců by se mohlo usnadnit a zlepšit. V posudcích už by totiž neměli mít poznámku, že nejsou kvůli svým zdravotním omezením vůbec schopni pracovat. Objeví se v nich jen vyčíslení poklesu pracovních schopností. Díky změně by měla být odbourána psychologická

Označeno v Sociální otázky