Seminář Společnosti C-M-T – Klimkovice 2007

Ve dnech 5. – 7. 10. 2007 jsme se opět sešli na víkendovém semináři Společnosti C-M-T, tentokrát v Ostravě a v lázních Klimkovice. Já s přítelkyní Péťou a Petrem Fišerem jsme se rozhodli do Ostravy cestovat Pendolinem a následně se svěřit do péče manželů Klouzalových. Protože jsem cestoval na elektrickém invalidním vozíku, měl jsem trošku obavy, že České dráhy selžou a my nikam neodjedeme, ale byl jsem naopak překvapen, jak všechno klaplo. Plošiny byly připravené, ochota pracovníků drah byla také potěšující.

Vlak byl útulný a tak nám cesta při kávičce a slivovičce rychle utekla. Na nádraží v Ostravě nás již čekali naší víkendoví taxikáři – Klouzalovi a po hlučném uvítání jsme se vydali na oběd do Klimkovic. Byl jsem mile překvapen, o jak pěkné lázně se jedná. Nové budovy, vkusně upravené venku i uvnitř, velká nabídka kulturního vyžití a další, toť velký nepoměr s některými jinými lázněmi, které jsme navštívili v minulosti.

Po dobrém obědě jsme se vrátili do Ostravy a zamířili k hotelu VISTA, který se pro nás na víkend stal naším útočištěm. I přes ukrutný liják jsme se nakonec dostali úspěšně na recepci a postupně se začali vítat s prvními příchozími. I přes problémy některých účastníků s orientací jsme se nakonec u večeře – řízku se salátem – sešli všichni. V jídelně to bylo jako v úle, každý se zdravil s každým a i přes delší čekání na jídlo jsme byli spokojeni, že se zase vidíme s našimi známými.

Páteční večer pomalu plynul a i přes nepřízeň počasí vyrazila cmťácká omladina v čele s Pepou Zajícem do proslulé Stodolní ulice. Zde jsme navštívili několik klubů a diskoték. Zbytek účastníků zůstal v hotelu a poseděl v místní restauraci.

Ráno druhého dne jsme se sešli v přednáškovém sále lázní Klimkovice na semináři. Účast byla velká, kromě ubytovaných přijelo i mnoho členů z blízkého okolí. O přednášky projevili zájem i lázeňští pacienti a personál státních lázní. Kapacita přednáškového sálu byla poměrně veliká, takže i přes hojnou účast bylo sledování přednášek příjemné. Volba témat i obsah přednášek byl velmi zajímavý a díky své různorodosti zaujal každého. Kromě našich spřátelených lékařů z FN Motol, kteří jako vždy nezklamali a prezentovali nám nové informace o naší nemoci, včetně poznatků z konference o chorobě CMT, které se zúčastnili letos v USA, zaujala široké obecenstvo především přednáška doktora Krajíčka o nežádoucích účincích léků a o terapeutických systémech v lékových formách a dále prezentace doktorky Putzové z pražského GENNETu o preimplantační genetické diagnostice. O léčbě v Sanatoriích Klimkovice pak poskytli přehledné informace MUDr. Drahomíra Polcarová a terapeut Mgr. Tomáš Cupián. Přestávky mezi přednáškami využila většina zúčastněných k občerstvení, vynikající prajzské koláče pak z části věnoval pan Otmar Kotyrba, zástupce GOBE s.r.o. Píšť.

Po přednáškách měli účastníci semináře možnost vykoupat se v místním krytém lázeňském bazénu, nebo zrelaxovat své unavené tělo v rámci balneoterapie, která je v místních lázních obohacena o jodovou solanku. Navečer jsme všichni odjížděli z areálu lázní z pocitem pěkně stráveného dne. Kromě mnoha zážitků si všichni odváželi i zajímavé knihy a cédéčka, které nám poskytli další sponzoři – Euromedia a hudební vydavatelství Indies MG Records. Zástupce společnosti Favea doktor Krajíček navíc předal pro děti členů Společnosti multivitamíny.

Po večeři v hotelu pak následovalo vystoupení prajzského folklórního souboru Vlašanky. Jen málokdo z přítomných jejich mluvě rozuměl, ale zpěv a harmonika zpříjemnily celý večer. V neděli ráno jsme ještě společně posnídali a pomalu jsme se rozjeli do svých domovů. Většině z nás se jistě společně prožitý víkend, i přes problémy s ubytováním v hotelu VISTA, líbil. Mnohým přinesl spoustu informací a nové kamarády. Už teď se tedy můžeme těšit na další společnou akci.

Michal Šimůnek

 1330111573

Přednášky:

MUDr. Drahomíra Polcarová: Prezentace Sanatorií Klimkovice.

Mgr. Tomáš Cupián: Fyzioterapie pro pacienty s CMT v Sanatoriích Klimkovice.

Prim. MUDr. Ivana Wurstová / Lázně Velké Losiny: Využití tradiční čínské medicíny u pacientů s dědičnými neuropatiemi.

PharmDr. Milan Krajíček/ Favea, spol. s r.o.: Nežádoucí účinky, terapeutické systémy v lékových formách.

Trendy v lékových formách

MUDr. Petr Krawczyk / T.O.OSTRAVA – PROTEOR spol. s r.o.: Možnosti ortopedické protetiky u pacientů CMT.

Mgr. Pavel Tůma / člen Společnosti C-M-T: Představení výzkumného projektu doktorandské disertace – Kvalita života pacientů s nemocí CMT.

Doc. MUDr. Pavel Seeman, Ph.D / FN Motol: Genetika dědičných neuropatii.

RNDr. Martina Putzová, GENNET, s.r.o / Preimplantační genetická diagnostika CMT.

MUDr. Jana Haberlová / FN Motol: CMT v dětském věku.

As. MUDr. Radim Mazanec, Ph.D/ FN Motol: Dědičné neuropatie – novinky z mezinárodní konference.

Označeno v Setkání a semináře