Seznam členů

Seznam členů Společnosti C-M-T, kteří dali souhlas ke zveřejnění svých údajů (stav k 1. 3. 2018)

Oznámení o zpracování osobních údajů

Vážená paní/Vážený pane,

sdělujeme Vám, že Vaše registrační oznámení č. 00061477/001 bylo dne 02.10.2015 zapsáno do registru zpracování osobních údajů vedeného Úřadem pro ochranu osobních údajů. Veřejný registr zpracování je k dispozici na http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=29&submenu=30.

S pozdravem

Mgr. Bc. David Burian vedoucí oddělení registračních činností

6. 10. 2015