Kontakty na lékaře na Slovensku

 

Neurologie:

MUDr. Ladislav Bratský Detská fakultná nemocnica Košice Oddelenie detskej neurologie Trieda SNP 1, 040 11 Košice Tel.: 055 235 2684, e-mail: bratsky@dfnkosice.sk

MUDr. Vladimír Nosáľ, Ph.D. Neurologická klinika JLF UK Kollárova 2, 036 59 Martin Tel.: 043 413 1005, e-mail: nosal@jfmed.uniba.sk

Doc. MUDr. Peter Špalek, PhD. Nemocnica Ružinov – Neurologická klinika Ružinovská 6, 826 06 Bratislava Tel.: 024 823 4960, e-mail: peter.spalek@seznam.cz

MUDr. Katarína Okáľová, Ph.D. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica II. Detská klinika SZU Nám. L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica Tel.: 048 472 6555, e-mail: kokalova@dfnbb.sk

MUDr. Magdaléna Kubjatková Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina Neurologické oddělenie Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Danica Vladárová, Ph.D. Kollárova 49, 036 01 Martin Tel.: 043 422 2161, e-mail: vladarova@gaya.sk

MUDr. Oxana Bodnárová Trieda SNP 1, 040 01 Košice Tel.: 055 235 2530

MUDr. Anna Balaščáková M. R. Štefánika 187/177B, 093 01 Vranov nad Topľou Tel.: 090 794 8287

MUDr. Eva Petrášková Bratská 1491/17, 969 01 Banská Štiavnica Tel.: 045 691 1231

MUDr. Jeanetta Stejskalová Neurologická ambulance Sládkovičova 43, 963 01 Krupina Tel.: 045 532 5283, e-mail: jeanetta_s@centrum.sk

MUDr. Anna Kapitánová Bernolákova 252/29, 028 01 Trstená Tel.: 043 539 1852

MUDr. Mária Mlíchová Belanského 773, 024 01 Kysucké Nové Mesto Tel.: 041 422 0484

MUDr. Ingrid Barániková M. R. Štefánika 464/23, 965 01 Žiar nasd Heronom Tel: 045 672 3675, e-mail: ingrid.baranikova@gmail.com

Označeno v Kontakty na lékaře