Rubrika: Sociální otázky

Lidé s postižením požadují větší ochranu před násilím, čelí mu až dvakrát častěji než lidé bez postižení

Představitelé organizací lidí s postižením připravili Memorandum o ochraně lidí s postižením před násilím. Slavnostní vyhlášení Memoranda se uskutečnilo 1. prosince 2022 v tiskovém sálu Úřadu vlády České republiky, záštitu mu udělila vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková. Dokument shrnuje aktuální

Označeno v Sociální otázky

Výjimečná úhrada léčby dle § 16 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Veškerá úhrada léčby z veřejného zdravotního pojištění u zdravotně pojištěných pacientů, tj. takových, kteří si hradí zdravotní pojištění nebo jsou takzvanými státními pojištěnci, to znamená, že zdravotní pojištění za ně hradí stát je stanovena zákonem. Konkrétně zákonem o veřejném zdravotním pojištění.

Označeno v Sociální otázky

Nová služba Úřadu práce ČR

Úřad práce ČR rozšiřuje služby svého Call centra! Lidé se tak nově můžou dotázat na stav řízení jejich podané žádosti a předpokládané datum výplaty dávky. Prozatím jsou tyto informace podávány ohledně dávek Státní sociální podpory. Podali jste si žádost o

Označeno v Sociální otázky

Sleva na pojistném u zkrácených úvazků platí už od začátku února

Od 1. února mají zaměstnavatelé možnost využít slevy na sociálním pojištění u zaměstnanců, kteří budou pracovat na zkrácený úvazek. Konkrétně se odpočet vztahuje na studenty, pracovníky do 21 let, čerstvě rekvalifikované, zdravotně postižené, na všechny, co pečují o dítě do 10

Označeno v Sociální otázky

Co obnáší ucházení se o zaměstnání jako vozíčkář?

Pokud trpíte fyzickým omezením, je naprosto přirozené se obávat, že vám váš handicap zabrání získat práci, kterou chcete. Zaměstnání není jen otázkou peněz, ale také náplní běžného dne a příležitostí k navázání kontaktu s dalšími lidmi. Práce tak pomáhá uspokojovat

Označeno v Sociální otázky

Návštěva lékaře v pracovní době

Můj bratr je veden na úřadě prá­ce jako můj ošetřovatel, ale má i zaměstnání. Jsem v určitých vě­cech samostatná, ale k lékaři po­třebuji dovézt. Nyní se stalo, že když si byl pro propustku s tím, že potřebuje odejít z práce

Označeno v Sociální otázky

Pracovní tržiště je bezpečné místo, které propojuje osoby se zdravotním postižením s jejich budoucími zaměstnavateli

Před časem jsme Vás informovali o novém projektu www.pracovnitrziste.cz  – pracovním portálu pro osoby se zdravotním postižením, které hledají práci. Portál dosud běžel v pilotním provozu, aby došlo k vychytání chyb a portál byl vylepšen tak, aby co nejvíce vyhovoval potřebám OZP.

Označeno v Sociální otázky

Nejčastější otázky k dočasné pracovní neschopnosti

Nemoc či úraz a s tím související výpadek příjmu nejsou určitě nic příjemného. Jako kompenzaci mohou pracující čerpat náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a nemocenské. Jaký je v tom rozdíl? V prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti vyplácí náhradu mzdy zaměstnavatel, od 15.

Označeno v Sociální otázky

Péče o osoby blízké z pohledu pečující osoby

S problematikou sladění péče o osobu blízkou s rodinným a pracovním životem se potýkají většinou ženy pečující o své dítě s postižením či ženy pečující o své nemocné rodiče. Vzhledem k náročnosti péče o své blízké odsunuly svůj pracovní a mnohdy osobní život, aby upřednostnily péči o svého potomka nebo rodiče.

Označeno v Sociální otázky

Za jakých podmínek lze čerpat krátkodobé a dlouhodobé ošetřovné

Potřebujete se postarat o osobu blízkou či svého potomka, kteří onemocněli? Zákon o nemocenském pojištění na takové situace pamatuje a umožňuje čerpat dávky krátkodobého či dlouhodobého ošetřovného. Česká správa sociálního zabezpečení připomíná, kdo a v jakých situacích může ošetřovné čerpat. Krátkodobé a dlouhodobé ošetřovné jsou

Označeno v Sociální otázky