Archiv rubriky: Sociální otázky

Souběh invalidního důchodu a pracovního uplatnění

Nevíte si rady, zda se můžete ucházet o práci, když pobíráte invalidní důchod? Tvrdí vám lékař, že když začnete jako osoba se zdravotním postižením pracovat, váš důchod bude snížen? Jste v práci nějakým způsobem omezen(a) jako osoba se zdravotním postižením? Na

Označeno v Sociální otázky

Jak na příspěvek na péči

Zákonná úprava Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách Příspěvek na péči je speciální dávkou, která se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby. Tímto příspěvkem se stát

Označeno v Sociální otázky

Jak na péči?

Jak na péči

Označeno v Sociální otázky

Jak psát a mluvit o lidech s postižením

Jak psát a mluvit o lidech s postižením

Označeno v Sociální otázky

URGENT ID aneb Přívěsek pro život

V minulém Bulletinu jsme vás informovali o aplikaci Záchranka, která může pomoci zachránit lidský život. Na tento článek bychom rádi navázali informací o chytré „ztracence“ URGENT ID, díky které můžete v zabezpečené formě sdílet data, jako jsou například vaše specifická onemocnění,

Označeno v Sociální otázky

Novela zákona č. 329/2011 Sb., platná od 1.3.2020

Dnem 1. března 2020 vstoupil v účinnost zákon č. 228/2019 Sb., kterým se novelizuje zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Tato novela zákona přináší dvě základní změny. První změnou je, že se zvyšuje násobek částky životního

Označeno v Sociální otázky

Zvýšení příspěvku pro zaměstnavatele zaměstnávající více než 50 % OZP

Dnem 1. 1. 2020 vstoupila v účinnost novela zákona č. 465/2019, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Tento zákon přináší tyto zásadní změny: zvyšuje se příspěvek na zaměstnávání OZP podle § 78a. Příspěvek je navýšen díky přechodným

Označeno v Sociální otázky

Nové úhrady zdravotnických prostředků

Dne 1. 12. 2019 vstoupila v účinnost nová příloha zákona o veřejném zdravotním pojištění (tzv. kategorizační strom), která zcela novým způsobem upravuje úhrady zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz z veřejného zdravotního pojištění. Zdravotnické prostředky jsou nyní mnohem jemněji rozčleněny do

Označeno v Sociální otázky

Osoby se zdravotním postižením z pohledu statistiky

Mezi obyvateli České republiky ve věku 15 a více let, kteří žili v soukromých domácnostech, bylo podle výběrového šetření Českého statistického úřadu v roce 2018 přibližně 13 % osob se zdravotním postižením. Celkem se jednalo o 1152 tisíc lidí, kteří

Označeno v Sociální otázky

Co nabízejí mobilní operátoři držitelům ZTP/P?

Máte nevýhodnou smlouvu se svým poskytovatelem mobilních služeb? Od dubna 2020 je vypovězení takové smlouvy jednodušší a rychlejší. Oslovili jsme hlavní poskytovatele ve snaze zjistit nabídky určené vozíčkářům. Poslanci schválili novelu Zákona o elektronických komunikacích, která má zákazníkům ulehčit odchod

Označeno v Sociální otázky