Rubrika: Sociální otázky

Nejčastější otázky k dočasné pracovní neschopnosti

Nemoc či úraz a s tím související výpadek příjmu nejsou určitě nic příjemného. Jako kompenzaci mohou pracující čerpat náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a nemocenské. Jaký je v tom rozdíl? V prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti vyplácí náhradu mzdy zaměstnavatel, od 15.

Označeno v Sociální otázky

Péče o osoby blízké z pohledu pečující osoby

S problematikou sladění péče o osobu blízkou s rodinným a pracovním životem se potýkají většinou ženy pečující o své dítě s postižením či ženy pečující o své nemocné rodiče. Vzhledem k náročnosti péče o své blízké odsunuly svůj pracovní a mnohdy osobní život, aby upřednostnily péči o svého potomka nebo rodiče.

Označeno v Sociální otázky

Za jakých podmínek lze čerpat krátkodobé a dlouhodobé ošetřovné

Potřebujete se postarat o osobu blízkou či svého potomka, kteří onemocněli? Zákon o nemocenském pojištění na takové situace pamatuje a umožňuje čerpat dávky krátkodobého či dlouhodobého ošetřovného. Česká správa sociálního zabezpečení připomíná, kdo a v jakých situacích může ošetřovné čerpat. Krátkodobé a dlouhodobé ošetřovné jsou

Označeno v Sociální otázky

Sleva pro cestující

Ministerstvo dopravy schválilo od 1. července 2022 novou slevu pro cestující, kteří pobírají invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně nebo pro osoby, které jsou uznány jako invalidní ve 3. stupni, ale z různých důvodů nepobírají invalidní důchod. Sleva je ve výši

Označeno v Sociální otázky

Žádost o průkaz pro osoby se zdravotním postižením (OZP)

Poslední dobou často odpovídám na otázky týkající se průkazů pro osoby se zdravotním postižením (OZP). Proto jsem pro vás shrnul praktické informace, které k průkazům OZP mám. Žádost o průkaz O průkaz OZP můžete žádat elektronicky, a to odesláním formulářů

Označeno v Sociální otázky

Vozíčkář pohledem zákona? Chodec!

Lidé na vozíku naráží na řadu překážek nejen v běžném životě, ale i na silnici. Po jakých komunikacích se vozíčkáři mají pohybovat a záleží na tom, zda jde o vozík na elektrický pohon nebo manuální? Vozíčkáři na silnici se často

Označeno v Sociální otázky

Podpůrčí doba

Jsem osoba invalidní ve III. stupni invalidity. Jsem za­městnána, ale od počátku le­tošního roku (4. 1. 2021) jsem byla v pracovní neschopnosti a pobírala jsem dávky nemo­cenského pojištění. Pracovní ne­schopnost jsem ukončila 20. 5. 2021 a až teď jsem se

Označeno v Sociální otázky

Plná moc od nepohyblivého rodiče pro ošetřujícího člena rodiny

Maminka je ZTP a po nemoci dlouhodobě velmi špatně pohyb­livá, nedostane se z domu. Po­třebuji zařídit plnou moc pro přebírání doporučené pošty a ko­munikaci s bankou, kde má zřízen účet. Je nějaká služba, kte­rá přijde do bytu tento požadavek zařídit?

Označeno v Sociální otázky

Exekuční srážky z invalidního důchodu

Výkonu rozhodnutí nepodléhají peněžité dávky sociální péče, tj. ani příspěvek na péči. Tento příspěvek je určen na úhradu péče a není možné z něj nic exekučně strhávat. Invalidní důchod se považuje za příjem, ze kterého lze exekuci srážet. Výpočet je poměrně složitý a záleží

Označeno v Sociální otázky

Kdo má nárok na invalidní důchod z mládí

Invalidní důchod z mládí upravuje § 42 odst. 1 a 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Jedná se o označení invalidního důchodu III. stupně, který je přiznáván od 18 let věku osobám, které mají trvalý pobyt na území České republiky, a které nebyly účastny potřebné

Označeno v Sociální otázky