Archiv rubriky: Sociální otázky

Můžeme si stěžovat na podjatost posudkového lékaře?

Co se týče podjatosti – tu lze namítat neprodleně, když se o ní dozvíte (po ukončení řízení již pravděpodobně nebudete úspěšní). To, že lékař nepřizná dávku, není důvodem podjatosti (to by mezi vámi musel být mimoprofesionální vztah, např. sousedství, přátelství,

Označeno v Sociální otázky

Ústavní soud shledal povinnost kraje zajistit osobě se zdravotním postižením dostupnost vhodné služby sociální péče

Kraje mají povinnost zajistit lidem se zdravotním postižením dostupnost vhodné sociální služby. Veřejná moc nemůže rodiny „nechat na holičkách“, rozhodl Ústavní soud. Neznamená to, že kraj musí zajistit konkrétní péči podle ideálních představ. Nemůže ale zůstat nečinný s poukazem na

Označeno v Sociální otázky

Paragraf 16 není prolomen. Soud zdůraznil, že je třeba brát ohled na udržitelnost systému

Před několika týdny senát Městského soudu v Praze vyhověl žalobě proti VZP, která odmítla pacientce uhradit onkologickou léčbu v režimu paragrafu 16 zákona o veřejném zdravotním pojištění. Z prvních zpráv a dojmů přímo ze soudní síně se rozhodnutí jevilo jako

Označeno v Sociální otázky

Změny v dávkách pro osoby se zdravotním postižením

Dávky a výhody pro osoby se zdravotním postižením stavuje zákon č. 329/2011 Sb., ve kterém od 1. ledna 2018 nastane několik změn. Zákonem č. 329/2011 Sb. se řídí tyto nároky: Příspěvek na mobilitu Příspěvek na zvláštní pomůcku Průkaz osoby se

Označeno v Sociální otázky

Omyly ohledně podmínek použití „znaku vozíčkáře“

„Znak vozíčkáře“ mohu mít za sklem auta kdykoliv. Parkovací průkaz nelze použít (mít za sklem), pokud auto právě nevyužívá majitel průkazu, tedy osoba se zdravotním postižením. Průkaz lze použít např. v případě, že syn veze zdravotně postiženého otce k lékaři

Označeno v Sociální otázky

Zkratky OZP a OZZ

Se zkratkou OZP jste se již mnohokrát setkali. Je to osoba se zdravotním postižením. Ale co znamená OZZ? Osoby se zdravotním postižením (OZP) jsou fyzické osoby, které jsou orgánem sociálního zabezpečení uznány (podle ustanovení § 67 zákona č. 435/2004 Sb.,

Označeno v Sociální otázky

VZOR – Odvolání proti rozhodnutí o nepřiznání (odebrání) průkazu osoby se zdravotním postižením

VZOR – Odvolání proti rozhodnutí o nepřiznání (odebrání) průkazu osoby se zdravotním postižením

Označeno v Sociální otázky

VZOR – Námitky proti rozhodnutí (např. zamítnutí žádosti o invalidní důchod)

VZOR – Námitky proti rozhodnutí (např. zamítnutí žádosti o invalidní důchod)

Označeno v Sociální otázky

Péči o blízké je možné „vyměnit“ za práci, do nároku na důchod se započítá

V posledních letech se rozrůstá generace lidí, kteří se dostávají do takřka neřešitelné situace, neboť jim ještě „neskončila“ péče o nezaopatřené děti, a zároveň musí pečovat o stárnoucí rodiče či příbuzné. Tzv. sendvičová generace, tedy populace ve věku mezi 45

Označeno v Sociální otázky

Změny v hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby

Od 1. září 2016 nabude účinnosti novela vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Vyhláška je základním dokumentem k hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby pro účely přiznání jednotlivých stupňů příspěvku na péči. Vymezení schopností zvládat základní

Označeno v Sociální otázky