Rubrika: Sociální otázky

Sleva pro cestující

Ministerstvo dopravy schválilo od 1. července 2022 novou slevu pro cestující, kteří pobírají invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně nebo pro osoby, které jsou uznány jako invalidní ve 3. stupni, ale z různých důvodů nepobírají invalidní důchod. Sleva je ve výši

Označeno v Sociální otázky

Žádost o průkaz pro osoby se zdravotním postižením (OZP)

Poslední dobou často odpovídám na otázky týkající se průkazů pro osoby se zdravotním postižením (OZP). Proto jsem pro vás shrnul praktické informace, které k průkazům OZP mám. Žádost o průkaz O průkaz OZP můžete žádat elektronicky, a to odesláním formulářů

Označeno v Sociální otázky

Vozíčkář pohledem zákona? Chodec!

Lidé na vozíku naráží na řadu překážek nejen v běžném životě, ale i na silnici. Po jakých komunikacích se vozíčkáři mají pohybovat a záleží na tom, zda jde o vozík na elektrický pohon nebo manuální? Vozíčkáři na silnici se často

Označeno v Sociální otázky

Podpůrčí doba

Jsem osoba invalidní ve III. stupni invalidity. Jsem za­městnána, ale od počátku le­tošního roku (4. 1. 2021) jsem byla v pracovní neschopnosti a pobírala jsem dávky nemo­cenského pojištění. Pracovní ne­schopnost jsem ukončila 20. 5. 2021 a až teď jsem se

Označeno v Sociální otázky

Plná moc od nepohyblivého rodiče pro ošetřujícího člena rodiny

Maminka je ZTP a po nemoci dlouhodobě velmi špatně pohyb­livá, nedostane se z domu. Po­třebuji zařídit plnou moc pro přebírání doporučené pošty a ko­munikaci s bankou, kde má zřízen účet. Je nějaká služba, kte­rá přijde do bytu tento požadavek zařídit?

Označeno v Sociální otázky

Exekuční srážky z invalidního důchodu

Výkonu rozhodnutí nepodléhají peněžité dávky sociální péče, tj. ani příspěvek na péči. Tento příspěvek je určen na úhradu péče a není možné z něj nic exekučně strhávat. Invalidní důchod se považuje za příjem, ze kterého lze exekuci srážet. Výpočet je poměrně složitý a záleží

Označeno v Sociální otázky

Kdo má nárok na invalidní důchod z mládí

Invalidní důchod z mládí upravuje § 42 odst. 1 a 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Jedná se o označení invalidního důchodu III. stupně, který je přiznáván od 18 let věku osobám, které mají trvalý pobyt na území České republiky, a které nebyly účastny potřebné

Označeno v Sociální otázky

Změny v dlouhodobém ošetřovném

U dávky dlouhodobého ošetřovného dochází od 1. 1. 2022 k úpravě podmínek a postupu pro vystavování rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče při hospitalizaci ošetřované osoby a dále se nově bude moci čerpat dlouhodobé ošetřovné při poskytování dlouhodobé péče u osob v inkurabilním (nevyléčitelném) stavu, bez předchozí

Označeno v Sociální otázky

Rozšíření možností v tzv. „domácí péči“

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění přináší od 1. ledna 2022 změnu v indikaci domácí péče tak, aby byla pro pacienty dostupnější. Dříve mohl domácí péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění indikovat pouze ošetřující lékař po hospitalizaci pacienta (bez omezení odbornosti) nebo

Označeno v Sociální otázky

Průzkum přístupnosti studia pro osoby se zdravotním postižením na vysokých školách

Průzkum přístupnosti studia pro osoby se zdravotním postižením na vysokých školách

Označeno v Sociální otázky