Archiv rubriky: Sociální otázky

Nové úhrady zdravotnických prostředků

Dne 1. 12. 2019 vstoupila v účinnost nová příloha zákona o veřejném zdravotním pojištění (tzv. kategorizační strom), která zcela novým způsobem upravuje úhrady zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz z veřejného zdravotního pojištění. Zdravotnické prostředky jsou nyní mnohem jemněji rozčleněny do

Označeno v Sociální otázky

Osoby se zdravotním postižením z pohledu statistiky

Mezi obyvateli České republiky ve věku 15 a více let, kteří žili v soukromých domácnostech, bylo podle výběrového šetření Českého statistického úřadu v roce 2018 přibližně 13 % osob se zdravotním postižením. Celkem se jednalo o 1152 tisíc lidí, kteří

Označeno v Sociální otázky

Co nabízejí mobilní operátoři držitelům ZTP/P?

Máte nevýhodnou smlouvu se svým poskytovatelem mobilních služeb? Od dubna 2020 je vypovězení takové smlouvy jednodušší a rychlejší. Oslovili jsme hlavní poskytovatele ve snaze zjistit nabídky určené vozíčkářům. Poslanci schválili novelu Zákona o elektronických komunikacích, která má zákazníkům ulehčit odchod

Označeno v Sociální otázky

Určení data vzniku invalidity bude více respektovat vývoj zdravotního stavu

Určení data vzniku invalidity pro přiznání invalidního důchodu už by mělo vycházet výhradně z řádně zjištěného vývoje zdravotního stavu žadatele. Česká správa sociálního zabezpečení na doporučení ombudsmana změnila svůj vnitřní předpis a nebude už určení data vzniku invalidity odvíjet od

Označeno v Sociální otázky

Invalidní důchod a ztráta zaměstnání

Otázka: Mám invalidní důchod III. stupně a přišel jsem o práci. Mám nějaké ohlašovací povinnosti?   Odpověď: Invalidní důchodce ve III. stupni invalidity se může (nikoliv musí) na úřad práce přihlásit pouze v případě, že je “schopen výdělečné činnosti za

Označeno v Sociální otázky

Nárok na sanitku od pojišťovny

Jak je to s nárokem na sanitku od pojišťovny, když pravidelně pobírám příspěvek na mobilitu? Mám nárok, nebo ne? Moje lékařka říká, že mi ji napsat nemůže.   Odpověď: Pro nárok na sanitní přepravu hrazenou zdravotní pojišťovnou není příspěvek na

Označeno v Sociální otázky

Jak se lze bránit proti rozhodnutí zdravotních pojišťoven

V České republice slýcháme, že je zde zdravotní péče na velmi vysoké úrovni, ač v poslední době kvalitu péče na některých místech výrazně ovlivňuje nedostatek lékařů a dalšího zdravotnického personálu. Na úhradu té nejkvalitnější zdravotní péče však často pacienti nemusejí

Označeno v Sociální otázky

Jak se pro důchod započítává doba péče

Péče o naše nejbližší je činnost nepochybně velmi důležitá a potřebná. Lidé si mohou klást otázku, jaký dopad budou mít ta životní období, kdy místo práce pečovali či pečují o děti, rodiče nebo jiné handicapované rodinné příslušníky, na jejich budoucí

Označeno v Sociální otázky

Invalidní důchody – otázky a odpovědi

Pokud je člověk uznán invalidním, má nárok na invalidní důchod? Ne, tak to není. Nárok na invalidní důchod nenastane automaticky s uznanou invaliditou. Vznik invalidity prvního, druhého nebo třetího stupně (na základě posudku vydaného posudkovým lékařem OSSZ) je samozřejmě nutnou výchozí

Označeno v Sociální otázky

Náhrada za ztrátu na výdělku způsobená pracovním úrazem nebo nemocí z povolání

Odečet minimální mzdy u uchazečů o zaměstnání evidovaných na úřadu práce po novele zákoníku práce č. 181/2018 Sb. V obecné rovině platí, že náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti způsobená pracovním úrazem, nebo nemocí z povolání, náleží

Označeno v Sociální otázky