Lidé závislí na péči musí chodit pravidelně k lékařům, aby nepřišli o příspěvek na péči, radí ombudsman

Zdravotní stav lidí závislých na péči se pravidelně přehodnocuje. Aby nepřišli o příspěvek na péči, musí svůj zdravotní stav doložit lékařskými zprávami. Často to nevědí a spoléhají se jen na vlastní tvrzení a popis rozsahu závislosti. Svědčí o tom i případ, kterým se ombudsman v nedávné době zabýval.

Na ombudsmana se obrátila pěstounka dvanáctileté dívky se sluchovým postižením a poruchou ADHD. Nesouhlasila, že posudkoví lékaři přehodnotili zdravotní stav svěřenkyně, a přiznali ji namísto dosavadního II. stupně příspěvku na péči pouze I. stupeň. To vedlo ke značnému snížení příspěvku na péči. Pěstounka namítala, že se zdravotní stav děvčete nezměnil a že bez náležitého příspěvku nemůže dívce zajistit potřebnou péči.

Ombudsman odhalil příčinu snížení příspěvku. Dívka poslední roky nechodila k psychologovi či psychiatrovi, neboť i díky domácímu vzdělávání dobře prospívá a je méně vystavena stresu. Aktuální závažnost poruchy ADHD tak nemá zdokumentovanou.

Ombudsman pěstounce poradil, aby do příští žádosti o zvýšení příspěvku na péči zajistila lékařské zprávy, ve kterých psycholog či psychiatr důsledně popíše dívčin zdravotní stav, projevy ADHD i stupeň závažnosti onemocnění.

Přiznáním I. stupně závislosti na péči stěžovatelka přišla i o podstatnou část dávek. Za péči o dítě v I. stupni závislosti pěstoun dostane jen o málo víc, než za péči o zdravé dítě. Přitom péče o dítě s postižením je mnohem náročnější. Rozdíl mezi I. a II. stupněm je ale obrovský – téměř 14 000 Kč.

Obávám se, že přestože domácí vzdělávání dítěti vyhovuje, nebude pro pěstounku již finančně udržitelné,“ uvedl ombudsman Stanislav Křeček. „Z obecného hlediska pak upozorňuji, že nízká odměna pěstouna při péči o dítě v nejnižším stupni závislosti může být překážkou při umísťování těchto dětí do pěstounské péče,“ doplnil.

Ombudsman dlouhodobě upozorňuje ministra práce a sociálních věcí i vládu na potřebu zvýšení příspěvku na péči, a to ve všech stupních.

Zdroj: Veřejný ochránce práv

Označeno v Sociální otázky