Rubrika: Články, rady, zkušenosti

Dva lidé narození v různých zemích EU se stejnou nemocí by neměli mít zcela rozdílné zkušenosti s péčí

Evropská organizace EURORDIS se už 25 let zabývá formulováním a prosazováním zájmů pacientů se vzácnými onemocněními na úrovni EU. Je také hlavním iniciátorem úsilí směřujícímu k vytvoření společného evropského plánu pro vzácná onemocnění. Zeptali jsme se jejího ředitele, Yanna Le

Označeno v Články, rady, zkušenosti

Jak funguje nový systém pro léky na vzácná onemocnění

Dosud byla naprostá většina léků na vzácná onemocnění dostupná jen v režimu výjimky, takzvaně na § 16. Pokud takový lék lékař předepsal, nemohl ho pacient dostat automaticky. Bylo zapotřebí požádat pojišťovnu o individuální souhlas a tuto žádost v pravidelných intervalech

Označeno v Články, rady, zkušenosti

Výskyt kardiální autonomní neuropatie u CMT nemoci a jiných dědičných neuropatií

Název anonce: Výskyt kardiální autonomní neuropatie u CMT nemoci a jiných dědičných neuropatií. Délka trvání projektu: 2023-2024 Cílová skupina: pacienti s následujícími formami CMT1A, CMTX a HSN ve věku >18 let Oslovení pacientů proběhne poštou na adresy v databázi NM

Označeno v Články, rady, zkušenosti

Nové prezentace k nemoci C-M-T

Hereditární neuropatie 2020 Hereditární neuropatie CMT 2021

Označeno v Články, rady, zkušenosti

Záznam webináře Potravinové doplňky a vitamíny (nejen) pro nervosvalová onemocnění

Označeno v Články, rady, zkušenosti

DOPORUČENÍ K OČKOVÁNÍ DĚTÍ VE VĚKU 12-15 LET A ADOLESCENTŮ PROTI NEMOCI COVID-19

Doporučení k očkování dětí proti nemoci covid-19

Označeno v Články, rady, zkušenosti

Možnosti rehabilitace u pacientů po prodělaném onemocnění COVID-19

Možnosti rehabilitace u pacientů po prodělaném onemocnění COVID-19

Označeno v Články, rady, zkušenosti

Rekonstrukce DL VESNA

Označeno v Články, rady, zkušenosti

Vyhrazené parkovací místo

Otázka parkovaní je pro osobu tělesně postiženou (vozíčkáře) velice důležitá neboť automobil ke své přepravě často využívá. Při parkování je potřeba zaparkovat co nejblíže objektům, které chce navštívit, či ve kterých bydlí. Z tohoto důvodu Vám dnes chceme zprostředkovat informace o vyhrazeném

Označeno v Články, rady, zkušenosti

Souhrnná zpráva o stavu přístupnosti veřejné správy a veřejných služeb pro osoby se zdravotním postižením

Souhrnná zpráva o stavu přístupnosti veřejné správy a veřejných služeb pro osoby se zdravotním postižením

Označeno v Články, rady, zkušenosti