Vakcína proti COVID-19 a CMT

Vakcína proti COVID-19 a CMT

Upozornění: Cokoli sdíleného na těchto stránkách by nemělo být vykládáno nebo určeno pro lékařskou diagnostiku nebo léčbu. Nemělo by býti používáno místo doporučení vašeho lékaře nebo jiného kvalifikovaného zdravotního personálu. V případě jakýchkoli naléhavých otázek nebo obav okamžitě kontaktujte svého lékaře nebo zdravotní personál. Vždy se poraďte se svým lékařem nebo zdravotním personálem, abyste získali vysvětlení ohledně otázek týkajících se zdravotní péče. Tento obsah pochází od CDC, vědecké poradní rady CMTA, MDA a NY Times.

Jaké jsou vedlejší účinky vakcíny proti COVID-19? Ovlivní mé CMT onemocnění?

Veškeré známé vedlejší účinky současných a pravděpodobně i schválených vakcín proti COVID-19 jsou podobné jako u každoročních vakcín proti chřipce. Mezi ně patří příznaky jako je bolest svalů v místě vpichu, horečka, únava, bolesti těla a bolesti hlavy. Je důležité si uvědomit, že v tuto chvíli nevíme, zda vakcína COVID-19 bude mít jiný nebo závažnější soubor vedlejších účinků u pacientů s CMT onemocněním. Poraďte se proto se svým lékařem o možnosti závažnějších nežádoucích účinků vakcíny proti COVID-19.

Jaké dopady bude mít vakcína na možnou budoucí léčbu pomocí genové terapie?

Zda bude mít vakcína nepříznivý dopad na jakoukoli léčbu, kterou vy nebo váš blízký užíváte, byste měli konzultovat napřímo s vaším lékařem. Po schválení vakcín Pfizer / BioNTech Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv v USA, se neuvádí žádné kontraindikace týkající se genetických terapií nebo jiných léků zvláště důležitých pro komunitu pacientů s CMT. Pokud budou při budoucích rozhodnutích Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv k dispozici nějaké kontraindikace, budeme podle toho aktualizovat naše informace. Tuto otázku však může nejlépe zodpovědět váš lékař.

Jaká bezpečnostní opatření jsou zavedena ohledně vakcíny proti COVID-19?

Americký bezpečnostní systém pro vakcíny zajišťuje, aby všechny vakcíny byly co nejbezpečnější. Společnost CDC vyvinula nový nástroj V-SAFE, jako další vrstvu pro monitorování bezpečnosti, aby zvýšila naši schopnost rychle detekovat jakékoli problémy s vakcínami proti COVID-19. V-SAFE je nová aplikace pro chytré telefony. Je určena pro lidi, kteří byli očkováni vakcínou proti COVID-19.

Jak dlouho to bude fungovat? Důkaz o očkování?

Po očkování vakcínou Pfizer-BioNTech nebudete chráněni dříve než za jeden týden. Vědci zjistili, že ochrana vakcíny se začala objevovat asi deset dní po první dávce, ale dosáhla pouze 52% účinnosti podle zpráv v New England Journal of Medicine. Týden po druhé dávce účinnost vzrostla na 95%. Měli byste dostat očkovací průkaz, který vám řekne, jakou vakcínou proti COVID-19 jste byli očkováni, datum kdy jste byli očkováni a kde jste byli očkováni. Měli byste také obdržet tištěnou nebo elektronickou verzi informačního listu, který vám řekne více informací o konkrétní vakcíně proti COVID-19, která vám bude nabídnuta. Každá schválená vakcína proti COVID-19 má svůj vlastní informační list, který obsahuje důležité informace, které vám pomohou pochopit rizika a přínosy očkování danou konkrétní vakcínou.

Co když se zapomenu nechat očkovat druhou dávkou vakcíny včas?

Vakcíny od Pfizer-BioNTech a od společnosti Moderna obsahují dvě dávky, povzbuzení imunity se objevuje několik týdnů po prvním očkování. Druhá dávka vakcíny Pfizer-BioNTech se aplikuje tři týdny po prvním očkování a druhá dávka vakcíny od Moderny se aplikuje o čtyři týdny později. Druhá dávka očkování poskytuje silnou a dlouhodobou imunitu očkovaným. Pokud se vám z nějakého důvodu nepodaří se nechat naočkovat druhou dávkou přesně tři týdny po prvním očkování, nemusíte znovu začínat s dalším režimem dvou dávek očkování. „Druhá dávka může být podána kdykoli po první. Není nutné začínat sérii znovu, “řekl Dr. Paul Offit, profesor na Pensylvánské univerzitě a člen poradního panelu pro vakcíny Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv. A zatímco dvě hlavní vakcíny obsahují první a druhou dávku, některé budoucí vakcíny mohou obsahovat pouze jednu dávku. Například společnost Johnson & Johnson očekává v lednu roku 2021 výsledky, které ukážou, zda její experimentální vakcína funguje už po jedné dávce. Pokud tomu tak nebude, společnost zároveň zahájila samostatné pokusy s použitím dvou dávek očkování.

Bude to bolet? Jaké jsou vedlejší účinky?

Po očkování do vaší paže se nebudete cítit jinak než po jakémkoli jiném očkování, ale míra krátkodobých vedlejších účinků se jeví vyšší než u očkování proti klasické chřipce. Desítky tisíc lidí již bylo očkováno a žádný z nich nehlásil žádné vážné zdravotní problémy. Nežádoucí účinky, které mohou připomínat příznaky onemocnění Covid-19, trvají přibližně jeden den a jsou pravděpodobnější po druhé dávce očkování. První zprávy z pokusů s vakcínami naznačují, že někteří lidé si možná budou muset vzít den volna v práci, protože se po podání druhé dávky cítí špatně. Ve studii firmy Pfizer došlo přibližně u poloviny případů k únavě. Další nežádoucí účinky se vyskytly u nejméně 25 až 33 procent pacientů, někdy i více, včetně bolestí hlavy, zimnice a bolesti svalů. I když tyto zkušenosti nejsou příjemné, jsou dobrým znamením, že váš vlastní imunitní systém účinně reaguje na vakcínu, která zajistí dlouhodobou imunitu.

Kdo dostane vakcínu jako první?

Protože současné dodávky vakcíny proti COVID-19 v USA jsou omezené, CDC doporučuje, aby počáteční dodávky vakcíny proti COVID-19 byly nabízeny pracovníkům ve zdravotnictví a obyvatelům zařízení pro dlouhodobou péči.

Mám-li alergie, měl bych se očkování obávat?

Lidé s těžkými alergiemi, kteří v minulosti zažili anafylaxi, by měli prokonzultovat se svým lékařem, jak se bezpečně očkovat a jaká preventivní opatření přijmout. Ačkoli jsou závažné reakce na vakcíny vzácné, dva zdravotničtí pracovníci podstoupili anafylaxi po podání vakcíny v první den, kdy byla vakcína dostupná v Británii. Oba pracovníci, kteří měli v anamnéze závažné reakce, byli ošetřeni a uzdravili se. (Anafylaxe může být životu nebezpečná, projevuje se zhoršeným dýcháním a poklesem krevního tlaku, ke kterému obvykle dochází během několika minut nebo dokonce sekund po vystavení potravinám, lékům nebo látkám, jako je latex a další). Britské úřady prohlásily, že vakcína by neměla být podávána každému, kdo někdy měl anafylaktickou reakci, ale američtí odborníci na zdraví uvedli, že taková varování jsou předčasná, protože závažné reakce lze léčit nebo jim lze předcházet pomocí léků. Kvůli britským případům Úřad pro kontrolu potravin a léčiv v USA uvedl, že bude vyžadovat, aby společnost Pfizer zvýšila monitorování anafylaxe a poskytla o ní údaje, jakmile bude vakcína uvedena na trh. Méně než jeden z milionu očkovaných ostatními vakcínami ročně v USA má anafylaktickou reakci, uvedl Dr. Paul Offit, odborník na vakcíny v dětské nemocnici ve Filadelfii.

Mezi těmi, kteří se účastnili studií firmy Pfizer, měl velmi malý počet očkovaných alergické reakce. V dokumentu publikovaným Úřadem pro kontrolu potravin a léčivu v USA se uvádí, že 0,63 procenta účastníků, kteří dostali vakcínu, hlásilo potenciální alergické reakce, ve srovnání s 0,51 procenta lidí, kteří dostávali placebo. Podle klinických údajů firmy Pfizer, měl v pozdním stadiu jeden z 18801 účastníků, kteří dostali vakcínu, anafylaktickou reakci. Podle bezpečnostních údajů zveřejněných Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv v USA neměl žádný účastník ve skupině s podávaným placebem anafylaktickou reakci.

Co se stane, pokud se po očkování objeví závažné nežádoucí účinky?

Jakmile se vakcínou začne očkovat velký počet lidí, je možné (a není to neobvyklé), že dojde k malému počtu závažných nežádoucích účinků. Mnoho stávajících vakcín, včetně té na chřipku, může také způsobit vzácné komplikace, vč. Guillain-Barrého syndromu, záchvatů a náhlé nevysvětlitelné smrti. Byť to zní děsivě, riziko je nepatrné, když vezmeme v úvahu miliony lidí, kteří jsou každý rok bezpečně očkováni. Některé z těchto komplikací může vyvolat také samotný virus. Ministerští úředníci budou každou událost vyšetřovat, aby zjistili, zda je to jen náhoda – nebo zda to nemohlo být způsobeno vakcínou. Nicméně každý měl být připraven se o těchto zprávách dozvědět, ale neměl by to být důvod k obavám a ani by vás to nemělo donutit k odložení očkování. Riziko závažných komplikací vyvolaných Covidem-19 je mnohem vyšší než riziko komplikací způsobených vakcínou proti Covidu-19.

Už jsem prodělal Covid-19. Potřebuji očkování?

Je bezpečné a pravděpodobně dokonce prospěšné pro kohokoli, kdo prodělal Covid-19, aby vakcínu v určitém okamžiku dostal, uvádějí odborníci. I když lidé, kteří se nakazili virem a mají imunitu, je příliš brzy na to vědět, jak dlouho imunita trvá. Prozatím tedy dává smysl, aby se nechali očkovat. Otázkou je, kdy. Někteří členové C.D.C. poradního výboru navrhují, aby lidé, kteří měli Covid-19 za posledních 90 dní, měli být očkováni jako poslední.

Bude očkování fungovat u starších lidí?

Všechny důkazy, které zatím máme, naznačují, že ano. Klinické studie dvou hlavních vakcín ukázaly, že u starších lidí fungují přibližně stejně jako u mladších lidí. Jakmile budou vakcíny distribuovány, výrobci vakcín a C.D.C. budou i nadále sledovat účinnost vakcíny u lidí ve věku 65 let a starších, kteří kvůli změnám imunitního systému souvisejícím s věkem často nereagují na očkování stejně dobře jako mladší lidé. Ale stejně jako byly vyvinuty určité vakcíny proti chřipce, které vyvolávají silnější imunitní reakci u starších lidí, je možné, že by se jedna z nových vakcín mohla ukázat jako lepší volba pro tuto starší věkovou skupinu. Je zatím příliš brzy na to znát odpověď.

Jsem mladý člověk s nízkým rizikem. Proč raději neprodělat Covid-19 místo očkování proti němu?

Covid-19 je zdaleka nebezpečnější volba. Ačkoli lidé, kteří jsou starší, obézní nebo mají jiné zdravotní problémy, jsou vystaveni nejvyššímu riziku komplikací způsobených Covidem-19, mladší lidé mohou také těžce onemocnět. Ve studii s více než 3000 lidmi ve věku 18 až 34 let, kteří byli hospitalizováni pro onemocnění s Covidem-19, 20 % vyžadovalo intenzivní péči a 3 % zemřeli. A až jeden ze tří lidí, kteří se vzpamatovali z Covidu-19, má chronické potíže, včetně vyčerpání, bušícího srdce o mnoho měsíců později. Naproti tomu vakcíny proti Covid-19 představují daleko menší riziko.

Kdy budou vakcíny dostupné pro děti?

Doposud nebyla pro děti schválena žádná vakcína proti Covidu-19. Nové vakcíny se obvykle testují na dospělých před zahájením pokusů výzkumných pracovníků na dětech a výrobci vakcín proti Covidu-19 se řídí tímto protokolem. V září začali společnosti Pfizer a BioNTech studovat svou vakcínu u dětí mladších 12 let. V prosinci je následovala také společnost Moderna. Pokud tyto pokusy přinesou dobré výsledky, společnosti začnou testovat na mladších dětech. Úřad pro kontrolu potravin a léčiv v USA  bude muset poté tyto výsledky zkontrolovat, než mohou tyto vakcíny získat nouzové povolení.

Nejsou překážkou finanční náklady očkování proti COVID-19?

Dávky vakcín zakoupené za americké dolary daňových poplatníků budou americkým lidem poskytovány bez jakýchkoli nákladů. Poskytovatelé očkování však mohou být schopni účtovat správní poplatky za podání injekce. Poskytovatelé očkování si mohou tento poplatek nechat proplácet od veřejné nebo soukromé pojišťovny pacienta nebo u nepojištěných pacientů od Fondu pro pomoc poskytovatelům zdravotní péče a služeb.

Pokud jsem byl očkován, musím stále nosit roušku?

Ano, ale ne navždy. Zde je důvod. Vakcíny proti Covid-19 jsou vpraveny hluboko do svalů a stimulují imunitní systém k produkci protilátek. To se jeví jako dostatečná ochrana, aby očkovaná osoba nemohla onemocnět. Není však jasné, zda je nějak možné, že se virus uchytí v nose a může tak být kýchán nebo vydechován ven, aby infikoval ostatní, byť se protilátky jinde v celém těle mobilizovaly, aby zabránily onemocnění očkované osoby. Klinické studie vakcín byly navrženy tak, aby určily, zda jsou očkovaní lidé chráněni před nemocí, nikoli aby zjistili, zda mohou stále šířit Covid-19. Na základě studií vakcín proti chřipce, a dokonce i pacientů infikovaných Covidem-19 mohou vědci doufat, že očkovaní lidé virus nešíří. Je však zapotřebí dalšího výzkumu. Mezitím si každý, dokonce i očkovaní lidé, budou muset o sobě myslet, že jsou možný tichý přenašeč a stále budou muset nosit masku.

Jak budeme vědět, že se situace zlepšuje?

Míra pozitivity testu ve vaší komunitě bude indikátorem toho, jak se věci mají. Toto číslo představuje procento celkových testů provedených v komunitě, které se vrací pozitivně. Čím nižší je počet, tím méně nových případů a menší pravděpodobnost, že se setkáte s někým, kdo má virus. „Nejlepší číslo je nula,“ řekl Dr. Fauci. „Nikdy to nebude nula, ale všude blízko k nule je to skvělé.“

Jak dlouho vakcína vydrží? Budu příští rok potřebovat další?

To se teprve rozhodne. Je možné, že očkování proti Covid-19 se stane každoroční událostí, stejně jako u chřipky. Nebo se může stát, že výhody vakcíny budou trvat déle než rok. Musíme počkat, dokud nezjistíme, jak je dlouhodobá ochrana způsobená očkováním. Zdá se, že imunita vůči Covid-19 trvá přinejmenším měsíce, což může být nápovědou i u vakcín.

(přeložil Jan Krátký)

 

Původní text zde:

COVID-19_Vaccine_CMT_Q-A

Označeno v Články, rady, zkušenosti