Autor: Michal Šimůnek

Železniční historie láká do Lužné u Rakovníka

Ochrana technického dědictví ukazuje vyspělost a technickou úroveň jednotlivých národů. České země patřily v minulosti k průmyslovému srdci rakousko-uherské monarchie a Československo k nejvyspělejším průmyslovým zemím světa. Mezi klíčové průmyslové obory patřila výroba lokomotiv, vozů a nejrůznější železniční techniky. Tuto techniku lze dnes obdivovat v železničním muzeu

Označeno v Tipy pro volný čas

Do kterých jeskyní mohou vozíčkáři

Sloupsko – šošůvské jeskyně v Moravském krasu  Rozsáhlý komplex domů, chodeb a podzemních propastí vytvořený ve dvou patrech, ležící na severním okraji Moravského krasu u městečka Sloup. Jeskyně je významným nalezištěm koster jeskynní fauny (medvědi, lvi, hyeny). Sloupsko-šošůvské jeskyně nabízejí

Označeno v Tipy pro volný čas

Něco z historie

Alžběta Kristýna Brunšvicko-Wolfenbüttelská (28. srpna 1691, Brunšvik – 21. prosince 1750, Vídeň) byla princeznou z dynastie Welfů a provdanou císařovnou Svaté říše římské, královnou německou, českou, uherskou, chorvatskou, sardinskou, neapolskou a sicilskou. Byla manželkou Karla VI. a její dcera Marie

Označeno v Pomůcky

Španělská synagoga po rekonstrukci

Po dlouhé rekonstrukci se návštěvníkům opět otevřela Španělská synagoga v Praze. Rozšířil se výstavní prostor a výrazně se zlepšil přístup do tří pater budovy. Španělská synagoga je nejmladší synagogou pražského Josefova a jednou z nejkrásnějších v Evropě. Má působivou vnitřní výzdobu v maurském

Označeno v Tipy pro volný čas

Žádost o průkaz pro osoby se zdravotním postižením (OZP)

Poslední dobou často odpovídám na otázky týkající se průkazů pro osoby se zdravotním postižením (OZP). Proto jsem pro vás shrnul praktické informace, které k průkazům OZP mám. Žádost o průkaz O průkaz OZP můžete žádat elektronicky, a to odesláním formulářů

Označeno v Sociální otázky

Vozíčkář pohledem zákona? Chodec!

Lidé na vozíku naráží na řadu překážek nejen v běžném životě, ale i na silnici. Po jakých komunikacích se vozíčkáři mají pohybovat a záleží na tom, zda jde o vozík na elektrický pohon nebo manuální? Vozíčkáři na silnici se často

Označeno v Sociální otázky

Podpůrčí doba

Jsem osoba invalidní ve III. stupni invalidity. Jsem za­městnána, ale od počátku le­tošního roku (4. 1. 2021) jsem byla v pracovní neschopnosti a pobírala jsem dávky nemo­cenského pojištění. Pracovní ne­schopnost jsem ukončila 20. 5. 2021 a až teď jsem se

Označeno v Sociální otázky

Plná moc od nepohyblivého rodiče pro ošetřujícího člena rodiny

Maminka je ZTP a po nemoci dlouhodobě velmi špatně pohyb­livá, nedostane se z domu. Po­třebuji zařídit plnou moc pro přebírání doporučené pošty a ko­munikaci s bankou, kde má zřízen účet. Je nějaká služba, kte­rá přijde do bytu tento požadavek zařídit?

Označeno v Sociální otázky

Exekuční srážky z invalidního důchodu

Výkonu rozhodnutí nepodléhají peněžité dávky sociální péče, tj. ani příspěvek na péči. Tento příspěvek je určen na úhradu péče a není možné z něj nic exekučně strhávat. Invalidní důchod se považuje za příjem, ze kterého lze exekuci srážet. Výpočet je poměrně složitý a záleží

Označeno v Sociální otázky

Kdo má nárok na invalidní důchod z mládí

Invalidní důchod z mládí upravuje § 42 odst. 1 a 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Jedná se o označení invalidního důchodu III. stupně, který je přiznáván od 18 let věku osobám, které mají trvalý pobyt na území České republiky, a které nebyly účastny potřebné

Označeno v Sociální otázky