Autor: Michal Šimůnek

Španělská synagoga po rekonstrukci

Po dlouhé rekonstrukci se návštěvníkům opět otevřela Španělská synagoga v Praze. Rozšířil se výstavní prostor a výrazně se zlepšil přístup do tří pater budovy. Španělská synagoga je nejmladší synagogou pražského Josefova a jednou z nejkrásnějších v Evropě. Má působivou vnitřní výzdobu v maurském

Označeno v Tipy pro volný čas

Žádost o průkaz pro osoby se zdravotním postižením (OZP)

Poslední dobou často odpovídám na otázky týkající se průkazů pro osoby se zdravotním postižením (OZP). Proto jsem pro vás shrnul praktické informace, které k průkazům OZP mám. Žádost o průkaz O průkaz OZP můžete žádat elektronicky, a to odesláním formulářů

Označeno v Sociální otázky

Vozíčkář pohledem zákona? Chodec!

Lidé na vozíku naráží na řadu překážek nejen v běžném životě, ale i na silnici. Po jakých komunikacích se vozíčkáři mají pohybovat a záleží na tom, zda jde o vozík na elektrický pohon nebo manuální? Vozíčkáři na silnici se často

Označeno v Sociální otázky

Podpůrčí doba

Jsem osoba invalidní ve III. stupni invalidity. Jsem za­městnána, ale od počátku le­tošního roku (4. 1. 2021) jsem byla v pracovní neschopnosti a pobírala jsem dávky nemo­cenského pojištění. Pracovní ne­schopnost jsem ukončila 20. 5. 2021 a až teď jsem se

Označeno v Sociální otázky

Plná moc od nepohyblivého rodiče pro ošetřujícího člena rodiny

Maminka je ZTP a po nemoci dlouhodobě velmi špatně pohyb­livá, nedostane se z domu. Po­třebuji zařídit plnou moc pro přebírání doporučené pošty a ko­munikaci s bankou, kde má zřízen účet. Je nějaká služba, kte­rá přijde do bytu tento požadavek zařídit?

Označeno v Sociální otázky

Exekuční srážky z invalidního důchodu

Výkonu rozhodnutí nepodléhají peněžité dávky sociální péče, tj. ani příspěvek na péči. Tento příspěvek je určen na úhradu péče a není možné z něj nic exekučně strhávat. Invalidní důchod se považuje za příjem, ze kterého lze exekuci srážet. Výpočet je poměrně složitý a záleží

Označeno v Sociální otázky

Kdo má nárok na invalidní důchod z mládí

Invalidní důchod z mládí upravuje § 42 odst. 1 a 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Jedná se o označení invalidního důchodu III. stupně, který je přiznáván od 18 let věku osobám, které mají trvalý pobyt na území České republiky, a které nebyly účastny potřebné

Označeno v Sociální otázky

Změny v dlouhodobém ošetřovném

U dávky dlouhodobého ošetřovného dochází od 1. 1. 2022 k úpravě podmínek a postupu pro vystavování rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče při hospitalizaci ošetřované osoby a dále se nově bude moci čerpat dlouhodobé ošetřovné při poskytování dlouhodobé péče u osob v inkurabilním (nevyléčitelném) stavu, bez předchozí

Označeno v Sociální otázky

Rozšíření možností v tzv. „domácí péči“

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění přináší od 1. ledna 2022 změnu v indikaci domácí péče tak, aby byla pro pacienty dostupnější. Dříve mohl domácí péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění indikovat pouze ošetřující lékař po hospitalizaci pacienta (bez omezení odbornosti) nebo

Označeno v Sociální otázky

Stanovisko Společnosti C-M-T k ruské agresi na Ukrajině

Označeno v Ze života Společnosti