Archiv autora: Michal Šimůnek

Přírodně krajinářský park Průhonice

Průhonický park založil v roce 1885 hrabě Arnošt Emanuel Silva-Tarouca. Využil členité údolí říčky Botiče, jeho přítoky, rybníky. Umě zkombinoval domácí a cizokrajné rostliny a dřeviny. Dnes je toto území o rozloze 250 ha právem chráněnou památkou UNESCO. Návštěva opravdu

Označeno v Tipy pro volný čas

Národní zdravotnický informační portál nabídne občanům ověřené informace ze zdravotnictví na jednom místě

Pod záštitou Ministerstva zdravotnictví České republiky připravily Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, Státní zdravotní ústav a Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky nový Národní zdravotnický informační portál (NZIP). Jeho primárním cílem je poskytnout široké veřejnosti místo, kde nalezne

Označeno v Články, rady, zkušenosti

Mohou rodiče v nemocnici s dítětem i na operační sál?

Při řešení zdravotních problémů se nemocnici občas nevyhneme. Na věku přitom nezáleží, ale upřímně: Hospitalizace dítěte je velmi citlivou a choulostivou situací, a to pro rodiče i pro zdravotníky. Máme tím na mysli především otázku práv. Kdy rodiče skutečně mohou být s dítětem v nemocnici a mají právo

Označeno v Články, rady, zkušenosti

Souběh invalidního důchodu a pracovního uplatnění

Nevíte si rady, zda se můžete ucházet o práci, když pobíráte invalidní důchod? Tvrdí vám lékař, že když začnete jako osoba se zdravotním postižením pracovat, váš důchod bude snížen? Jste v práci nějakým způsobem omezen(a) jako osoba se zdravotním postižením? Na

Označeno v Sociální otázky

Jak na příspěvek na péči

Zákonná úprava Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách Příspěvek na péči je speciální dávkou, která se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby. Tímto příspěvkem se stát

Označeno v Sociální otázky

Dopady pandemie covid-19 na osoby se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním a jejich pečující v ČR

Dopady pandemie covid-19 na osoby se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním a jejich pečující v ČR Dopady pandemie covid 19 na lidi se zdravotním postižením, dlouhodobým onemocněním a jejich pečující

Označeno v Články, rady, zkušenosti

Přístupnost vlakové přepravy pro lidi používající vozík

Přístupnost vlakové přepravy pro lidi používající vozík

Označeno v Pomůcky

Neuropatie – tichá epidemie moderní doby

Neuropatie – tichá epidemie moderní doby

Označeno v Články, rady, zkušenosti

Udržitelnost činnosti pacientských organizací

Dne 25. 8. 2020 proběhl pod záštitou senátora MUDr. Lumíra Kantora, předsedy Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu České republiky kulatý stůl na téma Udržitelnost činnosti pacientských organizací. Účastníci Kulatého stolu se shodli na důležitosti a nezastupitelnosti role,

Označeno v Články, rady, zkušenosti

Vymezení role pacientských organizací ve zdravotnictví ČR

Vymezení role pacientských organizací ve zdravotnictví ČR

Označeno v Články, rady, zkušenosti