Něco z historie

Alžběta Kristýna Brunšvicko-Wolfenbüttelská (28. srpna 1691, Brunšvik – 21. prosince 1750, Vídeň) byla princeznou z dynastie Welfů a provdanou císařovnou Svaté říše římské, královnou německou, českou, uherskou, chorvatskou, sardinskou, neapolskou a sicilskou. Byla manželkou Karla VI. a její dcera Marie Terezie se stala první a jedinou ženou na habsburském trůně. Alžběta Kristýna přišla na svět na konci srpna roku 1691 jako prvorozená ze čtyř dcer brunšvicko-wolfenbüttelského vévody Ludvíka Rudolfa a jeho manželky Kristýny Luisy Öttingenské. 1. srpna 1708 se v Barceloně provdala za španělského krále Karla III. (VI.) Habsburského. Cílem sňatku bylo posílení protifrancouzské koalice, protože v té době se vedly války o dědictví španělské a Karel byl pretendentem trůnu. Ve Španělsku žili manželé spokojeně, i když stále probíhala válka o španělské dědictví a Karel musel často cestovat a řešit složitou situaci. Své manželce svěřoval drobné politické úkoly a ona je byla schopna hladce řešit. Ve Španělsku žili manželé do roku 1711, problémem ovšem bylo, že Alžběta byla protestantka – to bylo v katolickém Španělsku nepřijatelné. Karlova manželka tak musela změnit vyznání. V roce 1711, kdy zemřel Karlův starší bratr císař Josef I., musel se jeho bratr jako Karel VI. ujmout vlády nad habsburskou monarchií a získal i trůn římského císaře. Opustil Španělsko a Alžbětu Kristýnu nechal v zemi jako svou místodržitelku. Až v roce 1713, kdy již bylo jasné, že Karel svůj boj o španělské království v důsledku změny mocensko-politických podmínek v Evropě prohrál, opustila Španělsko i Alžběta a zbytek života prožila v Rakousku. 18.10.1714 byla v bratislavském Dómu sv. Martina korunovaná uherskou královnou. V září 1723 byli oba manželé v Praze korunováni českým králem a královnou. Alžběta Kristýna na svého prvního potomka čekala dlouho: až v roce 1716, osm let po svatbě, se jí narodil syn Leopold Jan, který však žil jen několik měsíců (13.4. – 4.11.1716). Po něm už následovaly jen tři dcery: Marie Terezie (1717–1780), Marie Anna (1718–1744) a Marie Amálie (1724–1730). Alžbětu velmi mrzelo, že se jí nedaří otěhotnět a porodit následníka. Ve snaze otěhotnět se stále léčila a často podléhala i radám nejrůznějších šarlatánů. Jedna z rad, že k otěhotnění pomůže pití červeného, ji přivedla až k alkoholismu. Alžběta Kristýna přežila svého manžela o deset let, své dny dožila na císařském dvoře ve Vídni u starší dcery Marie Terezie, která se stala otcovou nástupkyní na trůně. Pochována je v Císařské hrobce.

Invalidní vozík z roku 1740, vyrobený pro císařovnu Alžbětu Kristýnu

Označeno v Pomůcky