Španělská synagoga po rekonstrukci

Po dlouhé rekonstrukci se návštěvníkům opět otevřela Španělská synagoga v Praze. Rozšířil se výstavní prostor a výrazně se zlepšil přístup do tří pater budovy.

Španělská synagoga je nejmladší synagogou pražského Josefova a jednou z nejkrásnějších v Evropě. Má působivou vnitřní výzdobu v maurském stylu inspirovanou slavnou španělskou Alhambrou a nachází se na malém náměstí, kde se sbíhají ulice Dušní, Vězeňská a V Kolkovně.

Nová expozice mapuje posledních 200 let dějin Židů v českých zemích. Synagoga se také využívá k pořádání večerních pořadů a koncertů.

Z hlediska přístupnosti není budova ani po rekonstrukci bez chyby, ale i tak patří mezi nejlepší v Praze a rozhodně za návštěvu stojí. Původní šikmou schodišťovou plošinu nahradila plošina svislá, která je podstatně rychlejší. Odstranil se schod do hlavní lodě synagogy ve sníženém přízemí a na galerii v prvním patře.

Vstup:

Přístupový chodník má povrch z rovné mozaikové dlažby. Dvoukřídlé dveře hlavního vstupu (dveře šířka 2x 87 cm) s nízkým prahem (výška 2 cm) se otevírají mechanicky směrem ven. Ve vstupní hale se nachází vysoký informační pult s pokladnou (výška 115 cm), sníženou část nemá.

 

Interiér:

Vlevo od informačního pultu je schodiště (-8 schodů), které vede do prostor synagogy. Vedle schodiště je umístěná svislá zdvihací plošina (nosnost 400 kg; mechanické dveře šířka 81 cm; přepravní plocha šířka 95 cm, hloubka 135 cm), spojuje snížené přízemí až 1. patro.

Vlastní vstup do lodě synagogy ve sníženém přízemí tvoří trvale otevřené dvoukřídlé dveře (průjezd šířka 159 cm) s nízkým prahem (výška 2 cm). Interiér synagogy je v rovině, vybavený lavicemi bez přístupu. Informační panely jsou relativně vysoko, text nemusí být dobře čitelný.

V 1. patře, přístupném plošinou, se nachází stálá expozice Židé v českých zemích, 19.-20. století. Z chodby s dojezdem plošiny vede vpravo vstup (dveře šířka 91 cm) do výstavních prostor Zimní modlitebny.  Galerie Španělské synagogy vlevo je přístupná trvale otevřenými dvoukřídlými dveřmi (průjezd šířka 150 cm) s nízkým schodem (výška 2 cm, hloubka 80 cm) a prahem (výška 2 cm). Boční části galerie jsou vyvýšené, +1 schod překonávají po obou stranách prudké rampy (sklon 19-20 %, šířka 100 cm, délka 130 cm). Exponáty ve vyšších vitrínách jsou špatně viditelné.

 

Parkování:

Nejbližší vyhrazené parkovací stání je u křížení ulic Široká a Pařížská.

Zdroj: Přes Bariéry

Označeno v Tipy pro volný čas