Žádost o průkaz pro osoby se zdravotním postižením (OZP)

Poslední dobou často odpovídám na otázky týkající se průkazů pro osoby se zdravotním postižením (OZP). Proto jsem pro vás shrnul praktické informace, které k průkazům OZP mám.

Žádost o průkaz

O průkaz OZP můžete žádat elektronicky, a to odesláním formulářů opatřených elektronickým podpisem nebo odesláním přes datovou schránku či osobně prostřednictvím tištěného formuláře na příslušné pobočce ÚP. V případě, že se z jakéhokoli důvodu přechodně zdržujete na jiném místě, než je vaše trvalá adresa, můžete po předchozí domluvě podat žádost o průkaz i na jiné pobočce ÚP.

Vyzvednutí průkazu

Vyzvednout průkaz byste si měli na pobočce, na které jste podávali Žádost o přiznání průkazu OZP. Může se však stát, že se ocitnete v situaci, kdy pro vás bude komplikované se na příslušnou pobočku dostat. Jako první by vás možná napadlo požádat o to, aby vám byl průkaz zaslaný poštou. Taková možnost ovšem neexistuje – průkaz OZP je totiž považován za ceninu, a tak jej poštou poslat nelze. K průkazu se ovšem můžete dostat i jinak, než je cesta na danou pobočku. Zaprvé můžete požádat o přeposlání průkazu mezi pobočkami, avšak tato skutečnost není nikde ukotvena a neexistuje pro ni žádná oficiální žádost. V tomto případě záleží pouze na ochotě pracovníků a je určitě na místě se s nimi na této variantě domluvit telefonicky. Zadruhé pak můžete požádat o vyrobení průkazu na jiné pobočce ÚP, než jste podávali žádost o jeho přiznání. Nicméně ani tato skutečnost není nikde uvedena, a tak i zde záleží na ochotě pracovníků.

Končící platnost průkazu

Jako každý průkaz, i průkaz OZP má vymezené datum platnosti, které je dobré si pohlídat a požádat včas o nový průkaz. Bez platného průkazu totiž nemůžete využívat výhody, které se k němu vážou. Maximální lhůta pro vydání nového průkazu OZP je sice devadesát dní, ale může se prodloužit dohromady až o šedesát dní: o třicet kvůli nutnosti provést sociální šetření a o třicet z důvodu, že posudkový lékař bude ze závažných důvodů potřebovat delší dobu na vyjádření. O nový průkaz je tedy dobré si zažádat alespoň tři měsíce před koncem jeho platnosti. 

Žádost o nový průkaz

V případě, že vám končí platnost průkazu OZP, musíte vyplnit formulář s názvem Žádost o změnu nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením a zaslat ho stejným způsobem jako žádost o nový průkaz OZP. Může se stát, že vám pracovník ÚP bude tvrdit, že žádost o nový průkaz nemůžete podat dříve než tři měsíce před koncem jeho platnosti. Taková informace ovšem není pravdivá a není nutné se jí řídit, žádost lze opravdu podat v delším časovém předstihu. Přesto dle ÚP stačí zažádat si o nový průkaz dva měsíce před koncem jeho platnosti.

Doba mezi vydáním průkazu

V případě, že vám vyprší platnost průkazu a vy ještě nemáte k dispozici nový, nemůžete využívat žádné výhody, které jsou s průkazem OZP spojeny. A mějte na paměti, že s koncem platnosti průkazu OZP vám zanikne i platnost příspěvku na mobilitu. Avšak v případě, že žádáte o nový průkaz v době, kdy starý ještě platí, není potřeba žádat o příspěvek na mobilitu znovu. Pokud se ovšem stane, že zapomenete o nový průkaz zažádat a nárok na příspěvek na mobilitu vám tedy zanikne, pak musíte o příspěvek zažádat znovu.

Zpracoval Mgr. Michal Šimůnek

Označeno v Sociální otázky