Výskyt kardiální autonomní neuropatie u CMT nemoci a jiných dědičných neuropatií

Název anonce: Výskyt kardiální autonomní neuropatie u CMT nemoci a jiných dědičných neuropatií.

Délka trvání projektu: 2023-2024

Cílová skupina: pacienti s následujícími formami CMT1A, CMTX a HSN ve věku >18 let

Oslovení pacientů proběhne poštou na adresy v databázi NM centra FN Motol, dále mailem a na webu Společnosti CMT

Označeno v Články, rady, zkušenosti