Informační rozcestník pro snadné putování Prahou

Pražská organizace vozíčkářů vydala revidovanou brožuru Přes bariéry, určenou především domácím i zahraničním turistům s pohybovým omezením.

Dvojjazyčná česko-anglická publikace je zdrojem odkazů na důležité instituce a informační weby, ale i vodítkem, jak se zorientovat v možnostech, které hlavní město lidem s omezenou schopností pohybu nabízí.

Brožura je rozdělena do pěti tematických okruhů. První kapitola se zabývá přístupností informačních středisek, druhá část se věnuje městské hromadné dopravě i přepravě individuální.

V dalších oddílech lze najít informace o vybraných půjčovnách kompenzačních pomůcek, důležitých webech a užitečných publikací souvisejících s problematikou.

Při hodnocení přístupnosti uvedených infocenter se brožura se opírá o Metodiku kategorizace přístupnosti objektů, schválenou Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

V současné chvíli je publikace zdarma k dispozici v kanceláři Pražské organizace vozíčkářů na adrese Benediktská 6, Praha 1 a infocentrech Prague City Tourism.

Elektronickou verzi si můžete stáhnout z webu Presbariery.cz.

Zdroj: Presbariery.cz

Označeno v Tipy pro volný čas