Prahou bez bariér: Do zahrad i na památky

Praha je považována za jedno z nejkrásnějších měst světa. Malebný vzhled jejích historických uliček, v nichž se setkává gotika s renesancí, barokem i moderními styly, okouzlil snad všechny jejich návštěvníky. Ale mohou její krásu obdivovat i návštěvníci Prahy na vozíku? Otázka je tím závažnější, že právě její chráněná historická podoba je to, co nedovolí ve většině památkových objektů vybudovat speciální plně bezbariérové přístupy.

Přestože je pohyb vydlážděným historickým centrem pro návštěvníky s pohybovým omezením často velmi obtížný, řadu památek již navštívit lze, zejména s doprovodem. Doporučujeme však předem si celou trasu připravit a ověřit aktuální stav objektu (například zda není výtah mimo provoz apod.).


Pražský hrad

Největší pražská památka, Pražský hrad, pro turisty-vozíčkáře zapovězena není. Nízkopodlažní tramvají č. 22, která kříží bezbariérové stanice metra (I. P. Pavlova (C), Národní (B), lze dojet do zastávky Pražský hrad a po upravených chodnících i přilehlém okolí vstoupit do areálu Hradu. Všechny návštěvnické objekty mají alespoň částečný bezbariérový přístup, s výjimkou věží a Obranné chodby ve Zlaté uličce u Daliborky.

S menší asistencí personálu lze navštívit mj. klenot Starého královského paláce – Vladislavský sál, Jiřskou baziliku nebo zhlédnout interiér katedrály sv. Víta. V její blízkosti se nachází i WC s upravenou kabinou. V letní sezóně doporučujeme k prohlídce Královskou zahradu. Vozíčkář i jeho doprovod mají vstup na Pražský hrad zdarma.

Vyšehrad

Také druhý pražský hradní areál Vyšehrad nabízí několik interiérů, které lze s pomocí doprovodu zdolat na vozíku. Krása Vyšehradských sadů s jedinečnými výhledy na Prahu ze skalnatého ostrohu budiž odměnou za časté úseky s hrubou historickou dlažbou, výrazný podélný sklon některých cest nebo příčný sklon chodníků. Z budov je přístupné Staré purkrabství z 2. poloviny 14. století. Současná podoba purkrabství pochází z 18. století a je dílem barokní přestavby pro potřeby vyšehradské pevnosti. V novodobé historii prošlo Staré purkrabství významnou obnovou, kdy zde vznikl bezbariérový sál pro 80 diváků, kavárna i WC.

Dalším přístupným místem je Gotický sklep; vstup do jeho výstavních prostor překonává schodišťová plošina. Zajímavým prostorem jsou kasematy – spletitý systém chodeb pro rychlý přesun vojska a největším podzemním vyšehradským sálem Gorlicí. Do kasemat je doporučován doprovod. Do areálu se dostanete ze stanice metra Vyšehrad z nástupiště směrem z centra.


Malá Strana

Turista-vozíčkář si určitě nenechá ujít pohled na Pražský hrad z Karlova mostu, i když cestu provází určité nepohodlí. Od tramvajové zastávky Malostranské náměstí (tram 22) vede do ulice Mostecká světelný přechod se sklopenými obrubníky, povrch vozovky však tvoří hrubá dlažba. Po obou stranách Mostecké ulice jsou široké chodníky s mozaikovou dlažbou, sjezd z chodníku před mostem se však nachází pouze vpravo. Díky často zablokovanému užšímu chodníku je dále vhodné pokračovat po vozovce, která plynule přechází v pěší zónu. Povrch Karlova mostu tvoří hrubá dlažba.


Výjezd na Staré Město vede do turisticky velmi rušné a obtížně sjízdné Karlovy ulice, proto doporučujeme vrátit se zpět na Malou Stranu a navštívit malebnou Valdštejnskou zahradu (v letní sezóně), Vojanovy sady nebo Kampu. Přístupná toaleta se nachází v blízkosti Sovových mlýnů.


Staré Město

Jako jediná ze středověkých pražských věží je bezbariérově přístupná pro vozíčkáře na mechanickém vozíku věž Staroměstské radnice – z přízemí vede výtah do 3. patra a na něj navazuje moderní prosklený výtah. Mezi oběma výtahy je umístěna pojízdná plošina.Ve 3. patře se rovněž nachází bezbariérová toaleta. Vstup do budovy komplikují 2 schody u hlavního vchodu, k dispozici je však vedlejší vchod s jedním kamenným schodem, který obsluha na zazvonění překlene mobilním dřevěným nájezdem. V bezbariérovém přízemí radnice mohou návštěvníci využít služeb Turistického informačního centra a kontaktního centra Prague:Guides&Tours, které nabízí návštěvníkům s postižením i speciální vycházku s průvodcem.


Po domluvě je možná též prohlídka Týnského chrámu, jehož bezbariérový vstup je veden z ul. Celetná 5.

Krásy Prahy z paluby lodi

Prague Boats, jedna ze společností provozující plavby po Vltavě, má ve své flotile 6 moderních bezbariérových lodí včetně toalet: Grand Bohemia, Bohemia Rhapsody, Agnes de Bohemia, Marie d´ Bohemia, Šemík a Bella Bohemia. Nástup na ně je umožněn bezbariérovými moly č. 1., 2, a 4 v přístavišti na Dvořákově nábřeží u Čechova mostu. Vybrat si můžete z různě dlouhých pravidelných i privátních vyhlídkových plaveb historickým centrem s občerstvením i bez a těšit se můžete na překrásné výhledy přes maximálně prosklené stěny lodí. Večerní eco cruise jsou vždy na katamaránu. K dispozici je na palubě též tištěný průvodce v mnoha jazykových verzích nebo prostřednictvím online interaktivního průvodce do mobilního telefonu. Doporučujeme si předem telefonicky či e-mailem ověřit, zda bude na vaši vybranou plavbu nasazena bezbariérová loď a bude odplouvat z přístupného nástupiště.

Břevnovský klášter

Příjemným výletem spojeným s návštěvou restaurace může být komplex Břevnovského kláštera obklopený parkem a zahradou. Nachází se v blízkosti tramvajové zastávky Břevnovský klášter. Venkovní povrch je tvořen žulovými kostkami, ovšem pruh o šířce 1,22 m je tvořen malými kostkami, případně jemným štěrkem, a je tedy pro vozíčkáře z větší části poměrně dostupný. V areálu se nachází Bazilika svaté Markéty, do níž lze vstoupit hlavním vchodem, popřípadě po dohodě využít přístup přes klauzurní část. Restaurace Klášterní šenk nabízí speciality české kuchyně a pivo Benedikt z klášterního minipivovaru. Restaurace disponuje bezbariérovou toaletou.

Výstaviště a park Stromovka

Ve spodní části areálu Výstaviště se nachází kruhová budova, ve které je umístěn panoramatický obraz Bitvy u Lipan. Největší obraz v České republice zobrazující dějinnou událost z 30. května 1434 je dílem malíře Luďka Marolda.
Nejlepší přístup k Maroldovu panoramatu je z parku Stromovka. Dvoukřídlé vstupní dveře jsou mechanické a schodiště k obrazu překonává šikmá schodišťová plošina. Objekt je přístupný pouze v letní sezóně, stejně jako Lapidárium Národního muzea, v němž je k vidění expozice „Památky kamenosochařství v Čechách“. Přístupná toaleta je samostatná a nachází se v neveřejných prostorách, do něhož zajistí přístup personál na pokladně.
V areálu Výstaviště lze použít také částečně bezbariérové WC v blízkosti Lapidária.

V sousedství Výstaviště se rozkládá největší pražský městský park Královská obora, lidově Stromovka. Architektura parku prošla v nedávné době nákladnou revitalizací v souladu s moderními trendy 21. století. Zásadní proměny se dočkala především centrální část území. Výsledkem jsou čtyři kilometry zrekonstruovaných cest, nové rybníky, mostky a mola, několik dětských hřišť, piknikových míst a venkovní fitness. Ne vše je samozřejmě ve Stromovce bezbariérově přístupné, ale hlavní cesty mají převážně asfaltový nebo kvalitně zpevněný povrch. Občerstvit se můžete v restauraci Vozovna.

Zoologická a Botanická zahrada a hl. m. Prahy

Jedna z nejkrásnějších zoologických zahrad světa, pražská Zoologická zahrada, vychází vstříc i lidem s postižením. Je zasazena do kopcovitého prostředí a je tak sjízdná především na elektrickém vozíku. Osobám na mechanickém vozíku doporučujeme doprovod, především pak v západní, východní a severní části zahrady, kde jsou cesty ve svahu. V areálu je několik plně bezbariérových WC, bezbariérově přístupné jsou všechny restaurace a občerstvení. Vstupné pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P je 150 Kč a doprovod má vstup zdarma, bezplatných je i několik vymezených parkovacích míst u každého ze vstupů. U hlavního vstupu je možné si zapůjčit invalidní vozík. Městskou hromadnou dopravou se do Zoologické zahrady dostanete nízkopodlažním autobusem 112 od stanice metra Holešovic.

Nedaleko Zoologické zahrady se nachází rozlehlá Botanická zahrada hl. m. Prahy. S ohledem na svažitost zahrady jižním směrem doporučujeme pro návštěvníky na vozíku doprovod a použití severního přístupu z autobusové zastávky Na Pazderce. V areálu je bezbariérově přístupná restaurace s bezbariérovou toaletou. Na pokladnách a u skleníku je možné zapůjčit si mechanický invalidní vozík. Všechny přístupy a cesty ve skleníku Fata Morgana jsou bezbariérové. Osoby ZTP platí poloviční vstupné a ZTP/P včetně svého průvodce mají vstup do všech expozic zdarma.

Označeno v Tipy pro volný čas