Nová výletová trasa pro vozíčkáře

Zhruba desetitisícové město Lanškroun, které se nachází v severovýchodní části Pardubického kraje v podhůří Orlických hor, se stalo devatenáctým místem na pomyslné mapě speciálních tras Klubu českých turistů, značených symbolem vozíčkáře. 4,5kilometrová „červená“ trasa (zdatní vozíčkáři, vozíčkáři s doprovodem, handbiky, elektrické vozíky) vás pohodově provede odpočinkovou a rekreační západní okrajovou částí města tvořenou soustavou sedmi rybníků.

Celá trasa má většinou zpevněný povrch, určité úseky tvoří povalové chodníky. Llze se na ní dozvědět podrobnější informace o zdejší přírodě – částečně totiž kopíruje naučnou stezku Lanškrounské rybníky. Zároveň je potřeba věnovat zvýšenou pozornost pohybu, protože v jednom úseku vede po cyklotrase.

Výchozím bodem je parkoviště u restaurace Koupák s bezbariérovým WC na břehu Dlouhého rybníka, největšího ze zmíněné soustavy, který slouží i jako volně přístupné přírodní koupaliště. Vozíčkářům nepřístupná ornitologická pozorovatelna byla vybudována kvůli tomu, že na zdejších rybnících hnízdí množství druhů vodního ptactva. Ty představují důležitou zastávku pro tažné ptáky; vyskytují se mezi nimi i zástupci chráněných druhů – bekasina otavní, bukáček malý, čáp černý, hohol severní, chřástal vodní, orlovec říční nebo rákosník velký. V těchto vodách také „bydlí“ třeba rak říční, čolek horský, ropucha obecná, rosnička zelená i jiní obojživelníci.

Eduardův pramen u hráze Slunečného rybníka je vydatný zdroj pitné vody. Do současné podoby ho v roce 1861 upravili místní ostrostřelci, tehdy také dostal název podle jejich hejtmana Eduarda Erxlebena, který se mj. zabýval i botanikou a farmakologií. Pokud se na putování vydají vozíčkáři-rybáři a budou s sebou mít udici a další nezbytnosti k rybolovu, měli by se zde vydat doprava na zmíněnou hráz: pouze pro osoby s tělesným postižením na ní neplatí zákaz individuálního rybolovu na zvláštní povolenky v tomto mimopstruhovém rybářském revíru.

Vznik speciálních vozíčkářských tras KČT vč. jejich značení umožňuje charitativní projekt Turistika pro všechny. Finanční prostředky na jeho účtu jsou dobrovolné příspěvky od účastníků dobročinné celorepublikové série pochodů Novoroční čtyřlístek. Dalším zvažovaným místem pro vyznačení vozíčkářské trasy je středočeské lázeňské město Poděbrady, zájem projevily také chodské Domažlice.

Zdroj: internet

Označeno v Tipy pro volný čas