Harmonizované kódy

Řídíte? Máte zdravotní omezení? Potřebujete k řízení upravený vůz? Pak jistě víte o povinnosti uvedení harmonizovaných kódů v řidičském průkazu.

Co je harmonizovaný kód?

Takzvané harmonizované kódy určují způsobilost řidiče k řízení a přesně vymezují jeho zdravotní limity. Jste-li osobou se zdravotním postižením, pak pravděpodobně k tomu, abyste mohl/a řídit, potřebujete vůz přizpůsobit Vašemu handicapu. 


Osoby s tělesným postižením povětšinou mívají provedeny úpravy v podobě ručního ovládání vozu (tj. využívají např. automatickou převodovku, ručně ovládaný akcelerátor, ručně ovládanou spojku či ručně ovládanou provozní brzdu). Všechny tyto úpravy musejí být zaznamenány nejen ve velkém technickém průkazu vozidla (sekce Další záznamy), ale i formou harmonizovaných kódů v řidičském průkazu. 


Jen dodáme, že i osoby, které nosí brýle či kontaktní čočky musí mít tato omezení také zapsána v ŘP (platí to i pro osoby, které mají například protézy/ortézy horních či dolních končetin).

 

Kde najdete přehled harmonizovaných kódů?

Harmonizované kódy a národní harmonizované kódy jsou uvedeny v příloze č. 5 vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Kde jsou harmonizované kódy v ŘP zaznamenány?

Ve vyhlášce č. 31/2001 Sb., § 1, odst. 5 se uvádí, že na zadní straně v kolonce 12 je proveden číselný záznam o podmínění nebo omezení řidičského oprávnění a profesní způsobilosti řidiče uvedený harmonizovaným kódem podle § 11 a národním kódem podle § 11a. 

Příklady harmonizovaných kódů:
01.01 Brýle
10.02 Automatická převodovka
15.02 Ručně ovládaná spojka
20.06 Ručně ovládaná provozní brzda
25.04 Ručně ovládaný akcelerátor

 

Co mi hrozí, když nebudu mít harmonizované kódy uvedeny v ŘP?

Zapsání harmonizovaného kódu do řidičského průkazu je nutné, a to především z hlediska pojištění. Pokud by nebyly kódy v řidičském průkazu zapsány, hrozí nebezpečí, že by pojišťovna nemusela vyplatit náhradu při nehodě, kterou by zavinil řidič se zdravotním omezením. Dále Vám může hrozit odejmutí bodů a uložení pokuty.

 

Jak mám postupovat, když chci harmonizované kódy zapsat do ŘP?

Zapsání harmonizovaných kódů musíte předně řešit se svým praktickým lékařem. 

  • Náklady na posouzení zdravotní způsobilosti hradí žadatel, tedy řidič motorového vozidla.
  • S vyplněným lékařským posudkem poté navštívíte Dopravní inspektorát a požádáte o vydání nového řidičského průkazu, který potřebné harmonizační kódy bude uvádět. 
  • Stejný postup platí i v případě jakékoli změny zdravotního stavu, tedy i harmonizačního kódu. Pozor, za změnu jsou považovány i zdánlivé „drobnosti“, kdy se místo brýlí rozhodneme nosit kontaktní čočky.

 

Co dělat, když můj praktický lékař neví, jaké harmonizované kódy má do lékařského posudku uvést (souvisí např. s úpravou vozidla)?

Potřebné harmonizační kódy Vám jistě pomůžou vyspecifikovat úpravci vozidel pro osoby se zdravotním postižením – úpravci ručního ovládání musí zaznamenat úpravy vozidla do velkého technického průkazu (sekce Další záznamy), proto Vás dokáží podpořit i v samotné specifikaci harmonizovaných kódů. Se specifikací harmonizovaných kódů Vás můžou podpořit i autoškoly, které mají v nabídce automobily s ručním řízením a provádí výcviky/kurzy či kondiční jízdy s handicapovanými řidiči.

Monika Kupková, CZEPA

Označeno v Pomůcky