Revizní komise Společnosti C-M-T

Předsedkyně Revizní komise:

Ivana Štejnarová

Členové Revizní komise:

Alena Mašková

Hilda Šebestová

Označeno v Orgány Společnosti