Novinky při leteckém cestování vozíčkářů

Stále častěji se objevují stížnosti lidí, cestujících letadlem, kteří kvůli těžkému zdravotnímu postižení ke svému pohybu používají elektrický vozík. Stává se jim totiž velmi často, že se jim vozík po přepravě v nákladovém prostoru vrací poškozený. Není divu, elektrické vozíky jsou velmi těžké (většinou nad 100 kg), není tedy snadné je překládat, mimo to se navzájem velmi liší (materiál, konstrukce), používat tedy nějaký standardní postup nelze. Navíc někdy je nutné vozík rozložit, odpojit pohonnou jednotku atp., a jakékoliv zacházení bez zaškolení s konkrétním vozíkem je velmi riskantní, a to i když se o to pokoušejí letištní technici.

Od 1. dubna 2010 nabyl na letišti Ruzyně účinnosti předpis „Postupy přepravy PRM cestujících (WCHC) se speciálním elektrickým vozíkem a s osobním asistentem, vstupujícím na plochu letiště Praha – Ruzyně“. Společnost MaidPro Service, s.r.o., pomůže zájemcům, aby jejich doprovod měl přístup i na letištní plochu. Je třeba o to požádat na telefonních číslech 220 111 220 nebo 725 778 241 nebo na e-mailové adrese PRM@prg.aero v dostatečném předstihu (doporučená doba jsou 3 týdny, minimálně však 48 hodin) před plánovaným odletem/příletem. Objednávající musí nahlásit typ postižení cestujícího, orientační váhu vozíku, číslo letu, den odletu. Dále je nutné pro vystavení vstupní karty ponechat údaje o osobním asistentovi, telefonní kontakt na něho (pro případné operativní změny), čas, kdy se dostaví na letiště, a zda poletí, nebo nepoletí s cestujícím.

Pokud by z vážného důvodu společnost byla nucena asistenci odmítnout, musí zaslat písemné vyjádření s odůvodněním zamítnutí, a to nejpozději do sedmi pracovních dní po obdržení žádosti. MaidPro zajistí veškeré formality a bude doprovázet osobního asistenta po celou dobu od vyzvednutí ve veřejné části až po dobu navrácení zpět do veřejné části terminálu. Osobní asistent musí mít při pohybu po ploše vždy oblečenou reflexní vestu (tu mu MaidPro zapůjčí).

Cestujícím se dále doporučuje koupit a využít pro přepravu vozíku vlastní popruhy a označit místa pro bezpečné uchycení vozíku. Služba je zpoplatněná, neboť je nad rámec nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2006. Za první hodinu doprovodu se platí 350 Kč, za každou další započatou hodinu 150 Kč.

Michal Šimůnek

Označeno v Tipy pro volný čas