VI. Neuromuskulární kongres – Bratislava 2013

Ve dnech 25. – 26.4.2013 se zástupci Společnosti C-M-T, Blanka Klouzalová a Rostislav Klouzal, zúčastnili v Bratislavě VI. Neuromuskulárního kongresu s mezinárodní účasti. Velice zajímavý program přednášek znovu rozšířil naše povědomí o této problematice. Na kongresu došlo i k setkání se slovenskými členy Společnosti C-M-T, se kterými jsme si vyměnili zajímavé zkušenosti z obou zemí.

Opět jsme byli jedinou pacientskou organizací, která se na akci prezentovala.

Velký dík patří doc. MUDr. Petru Špalkovi, PhD., předsedovi Sekce pro neuromuskulární nemoci Slovenské neurologické společnosti, za jeho pozvání a zajištění bezbariérového ubytování.

Blanka Klouzalová

1367309232 1367309646

Označeno v Ze života Společnosti