Janské Lázně se privatizovat nebudou

Státní léčebné lázně Janské Lázně a Státní podnik Horské lázně Karlova Studánka mají zůstat v rukou státu. Vláda podpořila návrh ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka, aby nebyly privatizovány. Resort se obával, že soukromí vlastníci by se mohli zaměřit na komerční využití lázní, čímž by někteří pacienti ztratili možnost léčby. S tím nesouhlasilo ministerstvo financí, podle něhož se struktura péče může zajistit smluvně.

Němeček dnes řekl, že dlouhodobé zařazení obou zařízení do plánu privatizace podvazovalo jejich rozvoj a kvalitu služeb, které mohly nabídnout. „Já si myslím, že je dobré, aby takovéto lázně zůstaly v rukou státu, aby mohl garantovat, že péči dostanou ti potřební,“ uvedl ministr. „Chceme garantovat dostupnou a kvalitní péči,“ uvedl premiér Bohuslav Sobotka.

Ekonomicky jsou oba subjekty soběstačné, stát jejich činnost nedotuje. V Česku je zhruba 90 poskytovatelů lázeňské rehabilitační péče, většina nestátní. Lázeňství bylo privatizováno zejména v letech 1992 a 1993, a to odstátněním majetku a jeho vložením do nově založených akciových společností.

Ministerstvo financí nepovažovalo privatizaci za riziko pro dostupnost kvalitní lázeňské péče. V připomínkovém řízení uvedlo, že u obojích lázní bude privatizace podmíněna zachováním rozsahu a struktury péče sankcemi v kupní smlouvě na 25 let. Dobu může vláda prodloužit, třeba na 50 let.

Státní léčebné lázně Janské Lázně byly do privatizace zařazeny v roce 1995, o dva roky později schválila vláda přímý prodej lázní společnosti Česká lázeňská, a.s. Kupní smlouva uzavřena nebyla. V roce 1999 byly lázně z privatizace vyjmuty, v roce 2001 zařazeny na seznam pozastavených privatizací. V roce 2009 vláda rozhodla o pokračování privatizace.

Státní léčebné lázně Karlova Studánka byly do privatizace zařazeny v roce 1991. Pozastavena byla, když Řád bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě uplatnil restituční nárok. V roce 1999 byly lázně vyjmuty z privatizace, o dva roky později zařazeny na seznam pozastavených privatizací. V roce 1998 dal řád žalobu na navrácení majetku, v roce 2009 ji stáhl. V roce 2013 dal řád výzvu k vydání v rámci zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi. Lázně doklady neuznaly, lze ale předpokládat, že řád uplatní nárok u soudu.

ČTK 09.03.2016

Pøedstavitelé Krizového štábu lázní hovoøili 31. èervence v Janských Lázních na Trutnovsku o situaci ve zdejších státních léèebných lázních.

Označeno v Ze života Společnosti