Doprava tělesně postižených

 • Autodoprava
  • Firmy a společnosti, zajišťující přepravu tělesně postižených
  • Autoškoly pro tělesně postižené
 • Městská doprava
 • Železniční doprava
 • Letecká doprava

Autodoprava

Pokud nevlastníte auto nebo ho momentálně nemůžete používat, je zde možnost využít službu, kterou nabízejí některé organizace – dopravu speciálně upravenými vozidly.

Firmy a společnosti, zajišťující přepravu tělesně postižených

 1. ALDIO Ostrava (Ostravská organizace vozíčkářů) – Horymírova 3054/121, 708 00 Ostrava – Zábřeh, tel.: 596 786 353, e-mail: oov@seznam.cz, web: vozickari-ostrava.cz
 2. Arkadie – U Nových lázní 1286/9, 415 01 Teplice, tel.: 417 563 450, 728 102 047, e-mail: klasterka@arkadie.cz, web: arkadie.cz
 3. HANDICAP-TRANSPORT (POPELÁŘ s.r.o.) – Karlínské nám. 12/59, 186 00 Praha 8, tel.: 602 267 040, e-mail: popelar@centrum.cz, web: www.handicap-transport.cz
 4. Centrum Mobility CZ, o.p.s. – Barochov 31, 251 67 Řehenice, provozovna: K Hrnčířům 31, 149 00 Praha Šeberov, tel.: 775 775 775, 776 440 044, e-mail: info@centrummobility.cz, web: centrummobility.cz
 5. Dopravní podnik města Brna, a.s. (SENIOR BUS) – Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno, tel.: 731 518 348, e-mail: dpmb@dpmb.cz, web: dpmb.cz 
 6. Dopravní podnik města Pardubic a.s. – Teplého 2141, 532 20 Pardubice, tel.: 466 265 582, web: dpmp.cz/doprava-pro-handicapovane
 7. Dosio – Pod Zámečkem 404/80, 500 06 Hradec Králové,: 491 020 020, 776 702 800, e-mail: dosio@email.cz, web: www.dosio.cz
 8. „HANDICAP (?)“ Zlín – Padělky 1367/IV, 760 01 Zlín, tel.: 577 211 475, 605 546 679, e-mail: handicap@handicap.cz, web: handicap.cz 
 9. Klub invalidních dobrodruhů – Brněnská 1159/48, 323 00 Plzeň – Severní Předměstí, tel.: 595 391 137, 608 708 726, e-mail: ckkid@seznam.cz, web: www.ckkid.cz
 10. Senior taxi Bohumín – Masarykova 158, 735 81 Bohumín, tel.: 730 181 181, 730 181 181, e-mail: info@komfortlogistik.cz, web: taxikomfort.cz
 11. Liga vozíčkářů – Bzenecká 23, 628 00 Brno, tel.: 608 275 301, e-mail: doprava@ligavozic.cz, web: ligavozic.cz 
 12. Magistrát hlavní města Prahy – bezplatná doprava – Štefánikova 203/23, 150 00 Praha 5, tel.: 800 888 539, e-mail: dispecink@vmpraha.cz
 13. AUTODOPRAVA POKORNÝ – Mírová 25/9, 618 00 Brno, tel.: 775 189 917, e-mail: minibus@minibus-brno.cz, web: minibus-brno.cz
 14. Ortotechnika a.s. – Jana Zajíce 12, 170 00 Praha 7, tel.: 233 372 187, 220 571 565, e-mail: protetika@protetika.cz, web: protetika.cz/pages/doprava.php
 15. ParaCENTRUM Fenix – Netroufalky 787/3, 625 00 Brno, tel.: 733 589 567, 547 210 382, e-mail: info@pcfenix.cz, web: paracentrum-fenix.cz
 16. Salvia, středisko sociálních služeb – Wolkerova alej 92/18, 568 02 Svitavy, tel.: 730 844 717, 733 343 285, 733 343 243, 739 670 829, e-mail: salvia@salvia.cz, web: salvia.cz
 17. Senior doprava – Stránského 19, 616 00 Brno-Žabovřesky, tel.: 603 424 401, web: seniordoprava.cz  
 18. TyfloCentrum Olomouc, o. p. s. – Sociální firma Ergones – Heyrovského 35, 779 00 Olomouc, tel.: 774 460 891, e-mail: korenek@ergones.cz, web: ergones.cz
 19. Societa, o.p.s. – Malešická 655/59c, 108 00 Praha 10-Malešice, tel.: 778 007 858, 608 948 100, e-mail: dispecink@societa.cz, web: societa.cz
 20. SPID handicap, o.p.s. – Terezy Novákové 1877, 530 02 Pardubice, tel.: 466 265 582, e-mail: info@spid-handicap.cz, web: vozickari.cz
 21. Taxi pro vozíčkáře – taxi v Praze – tel.: 776 440 044, e-mail: info@taxiprovozickare.cz, web: taxiprovozickare.cz
 22. Vozimevozickare.cz – Dřínovská 311/14, 198 00, Praha 9, tel.: 608 840 614, 775 129 562, e-mail: info@vozimevozickare.cz, web: www.vozimevozickare.cz
 23. 3P – Wuchterlova 11, 160 00 Praha 6, : 724 654 007, 724 654 089, 736 509 864, 724 654 090, e-mail: 3P.poradna3@email.cz, web: www.3p-os.cz

Autoškoly pro tělesně postižené

V autoškolách získáte dovednost a zručnost při používání ručního řízení. Autoškol, které by měly speciálně upravené auto, není mnoho. Pokud si chcete udělat řidičský průkaz na svém upraveném autě, musíte podat žádost o povolení použít vaše auto při výuce na odboru dopravy magistrátu nebo městského úřadu podle místa vašeho bydliště.

 1. Autoškola Mader – Na Drahách 174, 739 25 Sviadnov, : 606 335 994, e-mail: autoskola.mader@seznam.cz, web: www.autoskolamader.cz
 2. Autoškola Jiří Martínek – Jeronýmova 59/II., 379 01 Třeboň, : 602 109 634, 606 213 529, 384 724 003, e-mail: ajm@seznam.cz, web: www.autoskolamartinek.cz
 3. Autoškola Modal – Schnirchova 29, 170 00 Praha 7 – Holešovice,: 603 833 956, e-mail: modal@tiscali.cz, web: www.autoskola-modal.cz
 4. Autoškola Peml Pavel, s.r.o. – Pražská 12, 535 01 Přelouč, tel.: 466 953 333, 602 368 877, 774 229 345, 775 368 888, e-mail: autoskola@peml.cz, web: www.peml.cz
 5. Autoškola Šlechta s.r.o. – U Koruny 292, 500 02 Hradec Králové, : 495 000 216,  495 000 210, 777 142 936, e-mail: autoskola@barahk.cz, slechtovaz@centrum.cz, web: www.autoskola-slechta.cz  
 6. CanoCar, s.r.o. – Kamenice 1a , 625 00 Brno, tel.: 608 886 895, 547 357 018, e-mail: autoskola@canocar.cz, web: www.canocar.cz
 7. Pavel Jenčovský – Na Roudné 161, 301 00 Plzeň, tel.: 377 523 987, 604 233 164, e-mail: info@jenca.cz, web: www.jenca.cz

Městská doprava

Co se městské hromadné dopravy týče, situace se pomalu lepší. Ve větších městech je možnost dopravovat se speciálními linkami nebo nízkopodlažními tramvajemi, autobusy či trolejbusy. Pro bližší informace kontaktujte dopravní podnik v místě vašeho bydliště.

Železniční doprava

Při cestování ve 2. vozové třídě má cestující s průkazem ZTP nebo ZTP/P nárok na 75% slevu z obyčejného jízdného. Při zakoupení „In-karty“, která je určena pro držitele ZTP nebo ZTP/P, má cestující dokonce nárok na 75% slevu ze zákaznického jízdného. Průvodce držitele průkazu ZTP/P má cestu ve 2. vozové třídě zdarma.

Při přepravě v 1. vozové třídě uhradíte celé obyčejné nebo zákaznické jízdné. Průvodce držitele průkazu ZTP/P zaplatí při použití 1. vozové třídy rozdíl mezi jízdným v 1. a 2. vozové třídě. Cenu za rezervaci místa, lůžkové příplatky a příplatky na vlaky vyšší kvality uhradí držitel průkazky v plné výši. Průvodce držitele průkazu ZTP/P neplatí příplatek ve vlaku vyšší kvality. ČD zařazují do vybraných vlaků vozy se zvedací plošinou. V případě, že takový vůz není ve vlaku zařazen, můžete o jeho zařazení požádat. Přepravní podmínky pro vozíčkáře ve vlacích Českých drah jsou relativně flexibilní. Zatímco ještě nedávné době byla u ČD vyžadována lhůta pro objednávku nejméně šest dní před plánovanou cestou, dnes se tato lhůta u běžných přeprav zkrátila na jeden den a v případě, že cestující nevyžaduje asistenci dopravce (použití bezbariérového vozidla, doprovod atp.), není ohlášení přepravy vyžadováno vůbec.

Objednávka přepravy vozíčkářů

Lhůty pro objednávku přepravy vozíčkářů:

 • bez objednávky u případů, kdy cestující nevyžaduje asistenci dopravce,
 • 24 hodin před odjezdem vlaku z nástupní stanice u vlaků, které jsou označeny symbolem vozíčkáře a cestující vyžaduje asistenci dopravce nebo má požadavek na použití mobilní zdvihací plošiny ve stanicích, které jí jsou vybaveny,
 • 24 hodin před pravidelným odjezdem vlaku z výchozí stanice (nebo pohraniční přechodové stanice) u vlaků se služebním vozem nebo jiným vhodným vozem bez plošiny,
 • 48 hodin před uskutečněním přepravy v případech, kdy je požadováno zařazení vozu s plošinou, případně vozu vhodného pro přepravu na vozíku do vlaku, ve kterém tento vůz není pravidelně řazen.

Pokud se cestující na vozíku rozhodne cestovat bez předchozí objednávky, České dráhy přepravu zajistí podle okamžitých provozních podmínek, pokud tomu nebrání vážné překážky. Objednávku zařazení vozu se zvedací plošinou nebo vozu přizpůsobeného přepravě cestujících na vozíku pro invalidy do vlaku ČD, ve kterém tento vůz není pravidelně řazen, lze uplatnit ve stanici nebo prostřednictvím internetového formuláře (www.cd.cz/vnitrostatni-cestovani/s-cd-bez-prekazek/sluzby-pro-vozickare/-3697/). V objednávce je nutno uvést:

 • jméno, příjmení a adresu cestujícího,
 • číslo jeho průkazu ZTP/P (ZTP),
 • datum odjezdu a číslo vlaku (eventuálně náhradní termín),
 • způsob vyrozumění o vyřízení objednávky (telefon či jiné spojení).

Objednávka bude po přijetí přezkoumána. Samotné přijetí neznamená automaticky její potvrzení. Objednávka zařazení vozu může být totiž odmítnuta, pokud ji ve zvoleném vlaku či trase nelze z provozních či technologických důvodů realizovat. Potvrzení nebo zamítnutí objednávky sdělí ČD objednavateli nejpozději dva dny před plánovanou přepravou. Přeprava cestujících na vozíku může být také odmítnuta, je-li kapacita vlaku pro takovouto přepravu vyčerpána nebo ji ve zvoleném vlaku nemohou ČD vůbec realizovat nebo nelze-li cestujícího s vozíkem dopravit na nástupiště až k vlaku.

Vozík musí být vždy opatřen funkční ruční brzdou k jeho zajištění ve voze. Naložení do vozu a vyložení z vozu si zajišťuje cestující sám kromě případů použití zvedací plošiny. Při objednané přepravě je třeba, aby se vozíčkář dostavil do nástupní stanice alespoň 30 minut před pravidelným odjezdem vlaku ČD a přihlásil se na pracovišti, které je uvedeno na potvrzené objednávce.

Aktuální informace o železniční dopravě naleznete na stránkách Českých drah (www.cd.cz/scripts/detail.php?pgid=284).

Práva zdravotně postižených při cestách vlakem

 Pro železnice je od konce roku 2009 závazné nařízení EP a Rady (ES) č. 1371/2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě. Kapitola V se věnuje zvlášť právům osob se zdravotním postižením a omezenou schopností orientace a pohybu. Jsou stanovena nediskriminační pravidla a pravidla pro poskytování pomoci.

Letecká doprava

V ČR je pouze jedna letecká společnost, a to ČSA, a.s. (České Aerolinie), dále u nás můžeme najít zastoupení dalších přepravců, jako například: Alitalia, Finnair, Delta, KLM apod. ČSA zajišťuje speciální služby pro těžce pohybující se cestující. Dopravce se musí s cestujícím před uskutečněním letu domluvit a potvrdit mu jeho požadavek, může si vyžádat i lékařský souhlas, který je uveden na zvláštním formuláři MEDIF. Tento formulář je možné si vyzvednout v prodejních kancelářích ČSA. ČSA řeší problematiku handikepovaných podrobně ve svém interním „Manuálu pro přepravu cestujících“. Jako další podmínky přepravy, mimo dohodnutí a potvrzení letu, je uvedeno, že pokud se jedná o transitního cestujícího, musí být potvrzení od všech zúčastněných přepravců. Při přepravě těchto zákazníků musí dojít k vyplnění zmíněného formuláře MEDIF, který má dvě strany. První strana se vyplňuje dvojmo a druhá část, která je tajná („Confidental“), jelikož je vyplněna a potvrzena lékaři, se pouze zkontroluje, zda je úplná a správná. Teprve po vyplnění formuláře může být vytvořena rezervace se všemi potřebnými informacemi ohledně omezení cestujícího. Pokud má vozíčkář svého osobního asistenta, pak i ten musí mít svou samostatnou letenku. Pokud by ale neměl svého průvodce, dopravce může těžce pohyblivého cestujícího z přepravy vyloučit.

Práva zdravotně postižených při cestách letadlem

V oblasti letecké dopravy došlo k významnému posílení práv osob se zdravotním postižením prostřednictvím nařízení EP a Rady (ES) č. 1107/2006 o právech osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě. Nařízením se řídí členské státy EU i EHP od 26.7.2008. Účelem je stanovení pravidel pro ochranu a poskytování pomoci osobám se zdravotním postižením a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě, aby se zabránilo jejich diskriminaci a bylo zajištěno, že se jim dostane pomoci. Stanoví způsob pomoci ze strany provozovatelů letišť a leteckých dopravců, přičemž tato služba je poskytována bez dodatečných poplatků. Zakotven je zde také zákaz odmítnout přepravu osob se zdravotním postižením z důvodu jejich handicapu nebo omezené schopnosti pohybu a orientace (stanoveny jsou výjimky, kdy je odmítnutí možné).

Zpracoval: Mgr. Michal Šimůnek

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1107-2006 o právech osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1371-2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě

Označeno v Tipy pro volný čas