Národní strategie rozvoje sociálních služeb

Vláda ČR schválila materiál pro období 2016 – 2025. Tato strategie vytváří rámec pro činnost subjektů nějakým způsobem zapojených do systému sociálních služeb v ČR. Jde o velmi široké spektrum aktérů od ústředních orgánů ČR přes poskytovatele sociálních služeb (příspěvkové organizace, neziskové organizace, ostatní typy organizací) až po příjemce, tj. uživatele/klienty služeb.

Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2016–2025

Označeno v Sociální otázky