30. český a slovenský neurologický sjezd

Ve dnech 23. – 26. listopadu 2016 se v Praze uskutečnil každoroční 30. český a slovenský neurologický sjezd. Odborný program probíhal v prostorách hotelu Clarion Congress Hotel. Za Společnost C-M-T se sjezdu zúčastnil předseda Mgr. Michal Šimůnek, místopředsedkyně Ivana Jandová a členka výboru Mgr. Daniela Nosková. Jako přednášející se zúčastnili As. MUDr. Radim Mazanec, Ph.D. a prof. MUDr. Pavel Seeman, Ph.D. Všechny přednášky, kterých jsme se měli možnost zúčastnit, byly velmi zajímavé a přínosné k získání nových informací z oboru medicíny. Důležité bylo i setkání s desítkami lékařů, kteří projevili uznání k činnosti naší Společnosti. Společnost C-M-T byla jedinou pacientskou organizací, která byla na sjezdu zastoupena, což ocenil i předseda České neurologické společnosti prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc., FCMA a předseda Neuromuskulární sekce České neurologické společnosti prim. MUDr. Stanislav Voháňka, CSc., MBA. Děkujeme organizátorům za možnost účastnit se této akce.

Mgr. Michal Šimůnek

01 02 03 04

OBRÁZEK 1 Předseda M. Šimůnek u stánku Společnosti

OBRÁZEK 2 prof. MUDr. K. Šonka, M. Šimůnek, MUDr. R. Mazanec, MUDr. S. Voháňka, MUDr. V. Potočková

OBRÁZEK 3 prof. MUDr. Pavel Seeman, Mgr. Michal Šimůnek, MUDr. Radim Mazanec

OBRÁZEK 4 prof. MUDr. P. Seeman, I. Jandová, P. Šimůnková, Mgr. D. Nosková, Mgr. M. Šimůnek,

Označeno v Ze života Společnosti