VZOR – Námitky proti rozhodnutí (např. zamítnutí žádosti o invalidní důchod)

VZOR – Námitky proti rozhodnutí (např. zamítnutí žádosti o invalidní důchod)

Označeno v Sociální otázky