Situace v Janských Lázních

Bývalý ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček v poslední den svého mandátu narychlo odvolal ředitele lázní Rudolfa Bublu. Odvolání předali zaskočenému manažerovi ministrovi podřízení. Rudolf Bubla končí v čele Státních léčebných lázní Janské Lázně po třech letech. Odvolání proběhlo ve chvíli, kdy úřad už přebíral nový šéf rezortu zdravotnictví Miloslav Ludvík. Rezort zdravotnictví nevydal žádné oficiální prohlášení. Důvody mohou být i politické. „Byl jsem předvolán k neodkladné schůzce na ministerstvu 24 hodin před jejím konáním. Pan ministr už tam nebyl, odvolání mi předali jeho lidé,“ řekl se smíšenými pocity Rudolf Bubla, kterého rozhodnutí zaskočilo. Podle něj k tomu nebyly žádné objektivní důvody. „Neměl jsem žádné indicie o tom, co se chystá. Rozhodně není důvodem nějaké profesní pochybení. Nechci se chválit, ale myslím si, že se za ty tři roky v Janských Lázních leccos podařilo. Stačí se podívat do výročních zpráv. Nezbývá mi však, než tuto situaci respektovat,“ dodává. Rudolf Bubla v minulosti vedl Lázně Bohdaneč, na podzim 2013 vyhrál výběrové řízení na ředitele Janských Lázní. Bublovi se hospodaření lázní, které se po změně indikačního seznamu a úbytku pacientů dostaly do hluboké krize, podařilo stabilizovat. V roce 2015 se lázně poprvé od krize dostaly do černých čísel, navíc si vytvořily finanční polštář pro investice. V říjnu 2016 lázně dokončily náročnou rekonstrukci ubytovacího komplexu Terra za téměř 30 milionů korun. Lázně se pod Bublovým vedením více zaměřily na komerční sféru, samoplátcovskou a zahraniční klientelu, přišly také s novými produkty.

Ve výše uvedené věci jsem se hned 1.12.2016 obrátil na nového ministra zdravotnictví, kterému jsem napsal:

Vážený pane ministře, na úvod mi dovolte, abych Vám jménem svým, ale i jménem členů Společnosti C-M-T poblahopřál ke jmenování do funkce ministra zdravotnictví a popřál Vám hodně úspěchů v této nelehké pozici.

Důvodem, proč Vám píši, je situace ve státních léčebných lázních Janské Lázně. V den, kdy byl ze své funkce odvolán Váš předchůdce MUDr. Svatopluk Němeček, odvolal z funkce ředitele Státních léčebných lázní Janské Lázně, státní podnik, Ing. Rudolfa Bublu. Pan ředitel byl odvolán bez udání jakýchkoliv důvodů.

Jistě není úkolem pacientských organizací rozporovat personální rozhodnutí ministra zdravotnictví, v tomto případě však nemůžeme mlčet.

Společnost C-M-T v minulých letech velmi bedlivě sledovala problematiku lázeňství, já sám osobně jsem organizoval protestní shromáždění proti uzavření dětské léčebny Vesna v Janských Lázních v roce 2013 a byl jsem též mluvčím Krizového štábu lázeňství. V letošním roce jsem se aktivně podílel na vyjmutí lázní z privatizačního projektu, což nakonec vláda schválila. Tento krok odstartoval v lázních velké změny a my, pacienti, jsme se těšili na obrat k lepšímu.

Tyto pozitivní změny byly pro nás garantovány osobou ředitele Ing. Bubly, který po více než dvaceti letech vlády jeho předchůdce, kdy lázně chátraly a postupně se dostaly skoro ke krachu, nastartoval obrat a lázně postupnými kroky přivedl k zisku. Lázně konečně začaly investovat, zaměřily se i na komerční klienty a v nejbližší době byla připravena i personální náprava stávajícího stavu.

Odvolání úspěšného ředitele a manažera je dle našeho názoru krokem zpátky. Pověřená ředitelka jistě nemá mandát k zásadním rozhodnutím a situace v Janských Lázních se tak stává opět nelehkou a nejasnou. Myslíme si, že stát by se měl chovat ke svému majetku jako řádný hospodář a jeho správou by měl pověřovat osoby, které již něco dokázali.

Je škoda, že exministr Němeček nakonec zřejmě podlehl několikaměsíčnímu tlaku skupiny samozvaných „zástupců pacientů i zaměstnanců“ a ředitele lázní ukvapeně odvolal. Narušil tak stabilitu státního podniku na vzestupu a vytvořil podmínky k vzniku chaosu, který by mohl někdo využít ve svůj osobní prospěch. To jako pacienti, kterým není osud Janských Lázní lhostejný, odmítáme!

Věříme, pane ministře, že se pokusíte celou věc vyřešit ve prospěch pacientů i státu, a znovu zvážíte krok Vašeho předchůdce. Předem Vám děkujeme.

Za výbor Společnosti C-M-T Mgr. Michal Šimůnek, předseda        

Na můj dopis jsem dodnes neobdržel žádnou odpověď. Situace však pokročila. Jisté je to, že nového ředitele určí výběrové řízení. Od Bublova odvolání vede lázně ekonomická ředitelka Hana Turečková. O regulérním řediteli se rozhodne v následujících týdnech. Ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík hned po svém jmenování dal prostřednictvím mluvčí najevo, že se mu vyhazov úspěšného ředitele příliš nezamlouvá, a vzkázal, že se bude jeho situací zabývat. Nakonec ho však pouze vybídl k účasti ve výběrovém řízení. Na jmenování nového ředitele netrpělivě čeká také janskolázeňská radnice. Starosta Jiří Hradecký by byl nejraději, kdyby k žádné změně nedošlo. Ze současné situace vůbec nemá radost. „Bezvládí to není, ale pro nás jako pro město je to špatné. Rudolf Bubla byl první ředitel, který dal lázním dobrý směr. Podnik se pod jeho vedením zmátořil, dostal se do černých čísel a začalo se investovat,“ hodnotil éru Bubly starosta.

Situaci i nadále sleduji a budu Vás informovat.

Zpracoval: Mgr. Michal Šimůnek

Označeno v Ze života Společnosti