Můžeme si stěžovat na podjatost posudkového lékaře?

Co se týče podjatosti – tu lze namítat neprodleně, když se o ní dozvíte (po ukončení řízení již pravděpodobně nebudete úspěšní). To, že lékař nepřizná dávku, není důvodem podjatosti (to by mezi vámi musel být mimoprofesionální vztah, např. sousedství, přátelství, osobní rozpory apod.).

Pravděpodobně se vám nelíbí rozhodování a přístup posudkového lékaře. Na chování úředníků si lze stěžovat (podle § 175 zák. č. 500/2004 Sb.) u nadřízeného pracovníka, a to vždy písemně. VŽDY žádejte vyrozumění o výsledku.

U lékaře posudkové služby směřujte stížnost na Odbor posudkové služby MPSV ČR, Podskalská 19, 128 01 Praha 2.

Samozřejmě si můžete stěžovat i na chování a postup posudkového lékaře.

Vlastnoručně podepsanou stížnost doporučuji poslat doporučeně poštou. Máte-li ověřený elektronický podpis, můžete stížnost poslat do datové schránky institucí.

Ve stížnosti uveďte:

Kdy probíhalo řízení, jméno lékaře, jak probíhalo posouzení, proti čemu stížnost směřuje („Moje stížnost nesměřuje do rozhodnutí o nepřiznání invalidity, proti kterému se případně odvolám, ale proti chování a postup lékaře, protože bylo zcela neprofesionální. Státní úředník placený z peněz daňových poplatníků by si měl počínat mnohem odborněji.“) a další informace („Obracím se na Vás jako na nadřízeného MUDr. … Přepokládám, že sjednáte nápravu, aby s nemocnými lidmi nejednal přezíravým způsobem. Tento dopis posílám i dalším institucím, viz níže, aby se dozvěděly, jaké zaměstnává ČSSZ úředníky. Očekávám, že mě vyrozumíte, jak byla moje stížnost vyřízena.“

Zpracoval: Mgr. Michal Šimůnek

Označeno v Sociální otázky