Kontakt

Sídlo spolku
Společnost C-M-T
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84/1
150 00 Praha 5

Společnost C-M-T je zapsána ve spolkovém rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze
v oddílu L, vložka 10085.

IČ: 69346909

Bankovní spojení
Číslo účtu: 156897053/0300

Kontaktní adresa
Mgr. Michal Šimůnek
Předseda Společnosti C-M-T
Ve Stromovce 713/2
500 11 Hradec Králové

Tel.: 605 258 522, 724 330 798
E-mail: simunekm@seznam.cz
c-m-t@post.cz