Seminář Společnosti C-M-T – Poslanecká sněmovna PČR 2004

Dne 25. 5. 2004 se konal seminář o chorobě C-M-T v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Byla jsem jedna z účastníků a také přednášejících. Určitě každého provázelo určité napětí, které se nevyhnulo ani mně, snad o to víc, že proslov byl můj první před veřejností, ale stále jsem se snažila, aby se při něm má tréma tolik neprojevila.

Začátek, kdy jsem usedla do hlediště, jsem byla pozorovatelka a to mi moc pomohlo k většímu klidu, a tak jsem nejen sledovala dění v sále, ale snažila jsem se i natáčet kamerou ty nezapomenutelné chvíle, kdy samotní lékaři se pustili do příprav techniky a tím zachraňovali situaci, aby nedošlo k problémům při programu.

Myslím si, že vše se s menšími nedostatky povedlo a všichni, kteří byli přítomni na semináři, mohli být spokojeni. V přednáškách lékařů byly zajímavé a poutavé prezentace, které dokazují další nové poznatky o chorobě c-m-t.

Dík patří všem, kteří seminář připravili a také všem, kteří se zúčastnili. Taková setkání pomohou dobré věci a hlavně pacientům, kteří mají dobrou příležitost si mezi sebou vyměnit zkušenosti, jak nejlépe zvládat každodenní život s chorobou, ale hlavně vidí, že nejsou sami s tou chorobou.

Na závěr bych ještě dodala, aby všichni, kteří ještě váhají s účastí na takových setkáních, našli odvahu a chuť přijet, stojí to opravdu za to a přinese to mnoho světla do dalšího života.

Věra Kuncová

1328641171

Seminář – Parlament

Označeno v Setkání a semináře