České dráhy spustily nové stránky pro hendikepované cestující

O speciálně upravené stránky pro cestující se zdravotním postižením rozšířily svůj web na adrese www.cd.cz/bezprekazek České dráhy. Nabízejí mimo jiné on-line formulář, přes který si mohou cestující na vozíku objednat svou cestu a asistenci zaměstnanců ČD při nástupu do vlaku. Stránky vznikly na základě konzultací s Národní radou osob se zdravotním postižením a odpovídají i požadavkům nevidomých.

Na stránkách jsou všechny důležité informace od souhrnu vlakových spojů, které jsou vybaveny vozy a zařízením pro vozíčkáře, přes seznamy bezbariérových stanic a stanic se zdvižnou plošinou, přímé telefonní kontakty na nádraží až po informace o tom, jak jsou vozy pro cestující se zdravotním postižením vybaveny a kolik za cestu hendikepovaní zaplatí.

Cestující ocení také informace s piktogramy o bezbariérovosti železničních stanic, uvedené při vyhledávání spojení na adrese www.jizdnirady.cz ve specifikaci rozsahu služeb stanice. Piktogramy označují bezbariérovost stanice, mobilní plošiny a vybavení pro cestující se zrakovým postižením.

Nová sekce na webu není jediným příspěvkem Českých drah ke zlepšení služeb cestujícím se zdravotním postižením. Kromě toho zahajují školení zaměstnanců v železničních stanicích, kteří se učí vidět provoz očima cestujících se zdravotním postižením.

Stojí za zmínku, že první bezbariérovou vlakovou soupravu nakoupily České dráhy v roce 1988. O 20 let později je situace přece jen již podstatně lepší. V tomto jízdním řádu vypravují České dráhy přes osm tisíc vlaků a z nich již zhruba desetina umožňuje bezproblémové cestování i vozíčkářům. Jen v Praze a okolí vyjíždí v pracovní dny přes 500 spojů vhodných pro vozíčkáře.

Nové vlaky jsou již standardně vybaveny prostory pro vozíčkáře, včetně náležitě upraveného sociálního zařízení. Aktuálně mají České dráhy 193 vozů nebo souprav, které svezou pohodlně vozíčkáře v oddílu pro cestující a do kterých vozíčkáři bez komplikací nastoupí. Do konce roku jich bude již více než 220.

České dráhy pamatují na cestující se zdravotním postižením také slevami na jízdném. Držitelé průkazů ZTP a ZTP/P mohou v rámci republiky využívat speciální jízdné, které je zhruba na třetinové úrovni oproti zákaznickému jízdnému. Dále si mohou pořídit speciální In-kartu 1/4 se slevou 25 % z jízdného ZTP a ZTP/P, která stojí 600 korun na tři roky. Kromě toho průvodce držitele průkazu ZTP/P cestuje zcela zdarma. A bez problémů mohou zdarma cestovat ve vlacích Českých drah také asistenční psi.

Michal Šimůnek

Označeno v Tipy pro volný čas