20. slovenský a český neurologický sjezd – Košice 2006

Z podnětu diskuze se slovenskými lékaři na 40. dnech dětské neurologie, konaných na jaře v Janských Lázních, jsme se vydali na 20. slovenský a český neurologický sjezd do Košic. Cílem bylo oslovení slovenských neurologů ve smyslu iniciování vzniku svépomocné organizace či sdružení pacientů s chorobou CMT na Slovensku. V posledních zářijových dnech nás přivítaly prosluněné Košice letními teplotami.

V průběhu čtyřdenního sjezdu neurologů kontaktovaly náš stánek desítky lékařů, kteří se seznámili s naší prací a odnesli si spoustu tiskových materiálů. Deset slovenských lékařů začalo s námi spolupracovat a z úst některých z nich byla slyšet snaha o iniciování vzniku podobné společnosti na Slovensku.

Někteří z lékařů velmi ocenili náš partnerský postoj ke kolegům ze Slovenska, kteří jsou postiženi onemocněním CMT. Stánek navštívilo i mnoho lékařů, kteří nás již znají z minulých akcí (např. MUDr.Šišková, MUDr. Kraus, MUDr. Zumrová, MUDr. Koudele).

Máme pochopení k životním problémům našich slovenských kolegů s nemocí CMT, kteří jsou v podobné situaci jako my před cca deseti lety. Byli bychom rádi, pokud by jim naše přítomnost v Košicích do budoucna pomohla.

Josef Zajíc

1329137612 1329137707 1329137650 1329137642

Označeno v Ze života Společnosti