Kodex profesionálního klienta

Dřív, než začnu neskromně kázat, chtěl bych se vyznat ze svého obdivu ke všem těm odvážným lidem, kteří pracují jako osobní asistenti. Za ty desítky let, co jsem jejich klientem, jsem poznal hromadu skvělých profíků, kteří bez nadsázky obohatili nejen můj život. Jenom díky práci těchto sociálních bohatýrů nemusíme ani já, ani mí spolupostiženci marnit své životy v roztodivných ústavech.

Práce je to velice intimní, obtížná, nesoucí s sebou značnou psychickou zátěž. Mnoho kvalitních lidí ji proto bohužel předčasně opouští. Riziko syndromu vyhoření je zde řádově větší než u většiny dobrovolných hasičů. My klienti od svých asistentů vcelku oprávněně požadujeme profesionální přístup. Myslím ale, že je načase oplácet stejnou mincí a snažit se být neméně profesionálním klientem. Jen tak je vzájemná spolupráce radostí.

Pokud nechceme, aby ti nejlepší lidé vyhořeli jako stodola, je dobré dodržovat docela jednoduché zásady. Pokusil jsem se sestavit jakýsi nezávazný etický kodex, který může práci asistentů ulehčit. Neberte to, prosím, jako dogma. Osobní asistence je samozřejmě služba vysoce individuální a vše záleží na vzájemné domluvě.

  1. Cti asistenta svého Není třeba žádného uctívání. Stačí vnímat jedinečnost člověka. Asistent není ponížený sluha, ale rovnocenný partner, který pomáhá s úkony, kterých sám nejsem schopen. Zabezpečuje mi důstojnost a stejnou důstojnost je dobré mu oplácet. Někteří klienti se bohužel mnohdy z pocitu moci promění do role ukrutných monarchů a s ubohou výmluvou „já si tě platím“ své asistenty tyranizují.
  2. Pomni, že mozek jsi ty Pokud platí okřídlené rčení, že asistenti jsou vaše ruce a nohy, pak nutně potřebují mozek. Je dobré si rozmyslet, co od konkrétní služby vyžaduji a jednotlivé kroky, jak toho dosáhnout. Asistent by za vás nikdy neměl činit závažná rozhodnutí. Veškerou odpovědnost nesete vy. Není úplně fér nechat ho prát smíšené prádlo a pak nadávat, že mám růžové trenky.
  3. Pravidla služby dodržovat budeš Asistence vedená přes nějakou organizaci má svá pevná pravidla. Není férové tlačit na asistenta, aby porušil nějaké z pravidel. Ať už proto, že se minule nechal přemluvit jeho kolega, nebo proto, že chcete, aby se nad vámi ustrnul. Jenom náznak jakéhokoliv citového vydírání je nepřípustný a profesionální klient se ho nikdy nedopustí.
  4. Komunikuj, aby ti dobře bylo na Zemi Dobrá komunikace je alfou a omegou nejen v tomto oboru. Je více než vhodné vytvořit si, alespoň v hlavě, takový stručný návod k použití, který je obecně použitelný. Jasně a zřetelně v něm popíšete, jak nejlépe daný úkol vykonat.
  5. Neuvedeš v rozpaky Snažte se ze všech sil neuvádět asistenta do trapných situací. Docela často se stává, že je asistent povinný svědek různých hádek a neshod v domácnosti klienta. Snažte se za každou cenu ho podobných scén uchránit a nevyužívejte ho jako zbraň proti ostatním. Za žádných okolností nechtějte, aby se k situaci nějak vyjadřoval a dával vám za pravdu.
  6. Nesesmilníš Zde samozřejmě platí na prvním místě vyloučit jakékoliv sexuální chování včetně narážek a rádoby vtipných komentářů. Není také vhodné žádat asistenta o půjčení peněz či dalších služeb, které k profesionálnímu vztahu rozhodně nepatří.
  7. Nezahltíš Častý nešvar mnohých klientů, kteří, jakmile nebohý asistent vstoupí do dveří, ihned vychrlí hromadu rozkazů. Uvědomte si, že asistent má většinou několik klientů za den a zbytek stráví v dopravních prostředcích. Vyplatilo se mi ho přivítat, nabídnout čaj a nechat ho pár minut aklimatizovat. Neméně důležité je asistenta nepřehlcovat hromadou svých osobních problémů a strastí.
  8. Čas volna světiti budeš Osobní asistenti mají většinou velký problém dostat život svých klientů z hlavy a začít žít ten svůj. Není proto příliš zdravé setkávat se i ve volném čase nebo trávit spolu dovolenou. Ideální dovolená asistentů je ve vysoce bariérovém prostředí, kde je riziko setkání s vozíčkářem minimální. Rozhodně svým asistentům nepište ani nevolejte, pokud to není nezbytně nutné.
  9. Čas služby držeti budeš Je dost důležité dodržovat čas služby. Asistenti to mají ve většině případů dost nabité a mají omezený čas dostat se za dalším klientem. Není proto dobré naléhat na to, aby ještě chvíli vydrželi a doposlechli si kupříkladu srdcervoucí příběh o tetě ze Švýcarska.
  10. Neuplatíš Neuplácejte své asistenty buď penězi, nebo jinými dary, i když vaše úmysly jsou zcela čisté. Dostáváte je do trapné situace, kdy se cítí zavázáni. Pokud je opravdu chcete odměnit za jejich dobré služby, buďte k nim laskaví, slušní a stejně profesionální, jako jsou oni. Zcela jistě se vám to vyplatí.

Život je velice pestrý a nedá se spoutat do několika pravidel. Jsou situace, kdy žádná dogmata neplatí. Vždy ale musí zvítězit zdravý rozum a vzájemná důvěra.

Michal Vidura

Označeno v Sociální otázky