Slavnostní otevření zrekonstruovaného bazénu v Lázních Velké Losiny

Na základě pozvání ředitelky Lázní Velké Losiny paní Aleny Ďurišové se předseda Společnosti CMT Josef Zajíc zúčastnil dne 30.10.2004 slavnostního otevření zrekonstruovaného termálního bazénu. Pozvání na tuto akci přijal též první místopředseda vlády Zdeněk Škromach, z mnoha dalších hostů můžeme jmenovat např. poslance Ivo Vykydala.

Předseda Společnosti CMT zde vedle paní ředitelky a místopředsedy vlády vystoupil jménem pacientů navštěvujících dlouhodobě tyto lázně. Ve svém proslovu uvedl význam kvality místní termální sirné vody pro léčení nervosvalových onemocnění a zdůraznil, že přestože se v celorepublikovém kontextu jedná o lázně maličké, z našeho pohledu jde o lázně jedinečné. Při synergickém vlivu vody, jedinečného přírodního prostředí a umu lékařů a rehabilitačních pracovníků odjíždí z těchto lázní pacient s CMT nabyt silami, resp. s „dobytými baterkami“ tak, že opět třeba rok vydrží pracovat a tím přispívá v rámci tvorby HDP naší ekonomice.

Z úst Ing. Zajíce zazněla i kritika ohledně nespolupráce obce Velké Losiny s lázněmi. Vyzval starostu obce a paní ředitelku k odstranění vzájemné animozity v rámci konečného kladného efektu pro obec, lázně a v neposlední řadě pro pacienty.

Při následné diskusi se opět hovořilo o novele platné vyhlášky min. zdravotnictví č. 58/1997 Sb., ve které se stanoví indikační seznam pro lázeňskou péči. Situace se díky personálním změnám na ministerstvu zdravotnictví dostala do slepé uličky. Pan místopředseda vlády přislíbil intervenci v této záležitosti u ministryně zdravotnictví.

Předseda Společnosti CMT dále apeloval na pana místopředsedu vlády ve smyslu mediální známosti pouze určitých skupin tělesně postižených s tím, že jsou zde skupiny, které potřebují mnohem výraznější pomoc. Významné bylo, že v replice pan Škromach zdůraznil nutnost zlepšování kvality života u těchto skupin tělesně postižených bez ohledu na zapojení do pracovního procesu. Dále zde ze strany místopředsedy vlády padla velmi důležitá slova o tom, že se nepočítá s omezováním lázeňské péče ve zdravotním systému.

Věříme, že toto setkání bylo jedním ze splněných úkolů naší Společnosti ve věci zviditelnění se v očích exekutivy.

Výbor Společnosti CMT

Označeno v Ze života Společnosti