19. český a slovenský neurologický sjezd – Brno 2004

Dne 1. 12. 2004 nám byla umožněna jednodenní účast na uvedeném sjezdu, který se konal v hotelu Voroněž.

Prezentace Společnosti CMT se zúčastnili naši členové – manželé Jindřichovi, Kuncovi a Klouzalovi. Měli sebou k dispozici velké množství materiálů, který přivezli Jindřichovi, MUDr. Seeman a Klouzalovi tj. dvě čísla Bulletinu po 50 ks, články z novin, 50 ks CD, na kterém byly údaje o naší Společnosti, lékařské prezentace, kontakty na Společnost i lékaře. Toto vše dobře doplňovala projekce dvou notebooků o chorobě CMT, které zapůjčili MUDr. Seeman a Jindřichovi.

Zájemci měli také možnost nahlédnout do aktuálního čísla Vlasty, kde byl článek p. Kuncové, spojený s informací o chorobě CMT. Velký prezentační plakát a dobré umístění stánku, které nám pomohl zajistit MUDr. Seeman, nám pomohl k tomu, že jsme byli dobře vidět po celý den naší účasti.

Poděkování patří organizátorce sjezdu – p. Břenkové, která se nám snažila vyjít vstříc a tím velice pomohla k úspěšné reprezentaci Společnosti CMT.

Tento sjezd nám také umožnil vidět „naše lékaře“ z jiného úhlu, než je vídáme na našich seminářích a setkání, toto bylo něco jiného. Přednášky MUDr. Mazance a doc. Bojara byla o nás, o pacientech s CMT, a byly pro zúčastněné lékaře zajímavé. Je vidět, že jsme v dobrých rukou a náš tým lékařů dělá pro nás maximum. Po celý den našeho působení na sjezdu se „naši“ lékaři snažili, pokud jim to umožnil čas, pomáhat nám jak v podávání informací pro zájemce, tak v radách jak a co říkat, a také v podpoře, že tam nejsme sami.

U našeho stánku se zastavilo hodně lékařů, známých, neznámých, i ze Slovenska. Velký zájem byl o dotazník na vyšetření DNA. Také nás oslovili lékaři, že nás znají, mají mezi svými pacienty naše členy.

Navštívila nás také prim. Zapletalová z FN Ostrava – Poruba, byla na našem semináři v Klimkovicích, MUDr. Vondráček z FN Brno, přislíbil nám kontakt jeho pacientů na naši Společnost. Tato akce nám dala mnoho nových zážitků, poznatků a do budoucna návod, jakým způsobem prezentovat snahu nás všech ve Společnosti.

Na závěr bych dodala, že naše účast přinesla a splnila vše, co jsme si přáli, když jsme se rozhodli zúčastnit tohoto sjezdu v Brně.

Blanka Klouzalová

1328642806 1328642807 1328642809 1328642867 1328642936

Označeno v Ze života Společnosti