Návštěva na České správě sociálního zabezpečení v Praze

Předseda Společnosti C-M-T Josef Zajíc s předsedou revizní komise Romanem Folvarským absolvovali 19. 1. 2005 dlouho avizovanou návštěvu u ředitele České správy sociálního zabezpečení Ing. Jiřího Hoidekra. Jednání se zúčastnila také vrchní ředitelka posudkové služby ČSSZ MUDr. Ljiljana Bojičová.

Jednání bylo určitě pro naší Společnost velice přínosné a s detailními výsledky budou členové seznámení na valné hromadě 2. 2. 2005 v areálu FN Motol, nebo na víkendovém pobytu, který se uskuteční v červnu ve Velkých Losinách. Rovněž druhá strana velmi kvitovala průběh a výsledek jednání.

Ve stručnosti k výsledkům. Již na základě dopisu, adresovaném místopředsedovi vlády Ing. Zdeňku Škromachovi, který byl postoupen na ČSSZ, byla učiněna opatření směrem k okresním posudkovým lékařům (informace o chorobě Charcot-Marie-Tooth). Bylo dohodnuto, že do všech koutů ČR na posudkové správy budou rozeslány v počtu 800 ks letáky Společnosti. Až budou hotové sborníky, budou v počtu 20 ks předány na ČSSZ.

V červnu do Velkých Losin přijede zástupce uvedeného úřadu a seznámí nás se systémem důchodů a sociálních dávek a také vystoupí s přednáškou, která bude reagovat na dotazy a připomínky členů Společnosti C-M-T. My jsme naopak slíbili, že budeme po své linii intervenovat ve věci zřízení Institutu smluvních lékařů.

V diskusi byl ze strany partnerů kladen důraz na skutečnost, že ze strany posudkové služby se hodnotí zdravotní stav žadatele na základě vládní vyhlášky s přihlédnutím k výdělečné činnosti, kterou vykonával před tím, než došlo k poklesu práceschopnosti, dále se přihlíží ke vzdělání, zkušenostem, znalostem. Jinak řečeno dva žadatelé se stejnými zdravotními problémy mohou diferencovaně důchod dostat nebo nedostat. Na toto byl ze strany kolegů kladen velký důraz. My jsme přesvědčeni, že rozhodující je zdravotní hledisko a zde lidé s CMT nejsou objektivně hodnoceni. Druhá strana to přiznala, ovšem tvrdí, že se tak neděje z důvodu neznalosti choroby, i když výjimky nevylučuje. Apelovala na to, že mnohdy je to z důvodu nedostatečně zpracované zprávy od praktického lékaře.

V každém případě je tato návštěva velkým přínosem, jak pro pacienty s CMT, tak pro Společnost.

Josef Zajíc

Označeno v Ze života Společnosti