Vyhlášení cen Mosty 2007

Ve slunečném úterním odpoledni dne 6. 2. 2008 se v reprezentativním sále Regionálního Muzea v Chrudimi uskutečnilo slavnostní vyhlášení a udělení výročních cen „Mosty 2007“, vyhlašované Národní radou osob se zdravotním postižením ČR (NRZP ČR), letos již po páté. Zabezpečit akci celostátního významu nebylo pro město jednoduché. Příjezd stovek hostů si vyžádal řadu organizačních opatření včetně uzavření prostoru před Muzeem, zajištění parkovacích míst, atd. Malý problém vznikl hnedle na začátku slavnosti s nedostatkem židlí, ale nakonec se stovky lidí do velkého sálu Muzea vměstnaly.

Akce se konala pod záštitou manželky našeho pana prezidenta, paní Livie Klausové, NRZP ČR, hejtmana Pardubického kraje a Městského úřadu v Chrudimi, ale i řady dalších subjektů včetně vážených sponzorů, bez jejichž podpory by akce takového rozsahu byla jen obtížně uskutečnitelná.

Co je smyslem této celoroční aktivity, jejímž vyvrcholením je ceremoniál udělování a předávání cen?. Jedná se o ocenění určená institucím i jednotlivcům, kteří významným způsobem a nad rámec svých povinností přispěli ke zlepšení postavení zdravotně postižených lidí. Jak ve svém proslovu výstižně zdůraznil předseda NRZP ČR Václav Krása: „Nechceme oceňovat ty, kteří dávají milodary. Poděkování patří všem, kteří se snaží odvádět smysluplnou práci vedoucí k tomu, abychom žili jako normální lidé.“

Ceny byly až dosud rozděleny do třech kategorií. Mohly je získat instituce „veřejné správy“ a „nestátní subjekty“. Udělována je rovněž zvláštní cena za mimořádnou aktivitu nebo čin, která v letošním pátém ročníku byla mimořádně udělena třem subjektům. Příští rok by se měla udělovat také cena pro osobnost za celoživotní přínos.

V první kategorii institucí „veřejné správy“ získalo ocenění město Klatovy, které obnovilo historickou budovu Dominikánského kláštera a vybudovalo v ní Regionální centrum sociální integrace a celoživotního vzdělávání. Ve druhé kategorii „nestátních subjektů“ komise vybrala občanské sdružení Trianon z Českého Těšína za přípravu a postupné zavádění systému pracovní integrace osob se zdravotním postižením v rámci Regionálních center pomoci a mobility.

„Zvláštní cenu“ získala in memoriam Zdenka Hanáková, která většinu života věnovala práci pro lidi s tělesným postižením včetně prosazování jejich práv. Kromě ní toto ocenění komise udělila také psychiatrovi profesoru Janu Pfeifferovi, zakladateli organizace Fokus, která se snaží poskytovat alternativu lidem s duševním onemocněním – cenu získal za celoživotní odbornou činnost v oblasti podpory integrace a zlepšení kvality života osob se zdravotním postižením. Další, zvláštní cenu dostal Český svaz ledního hokeje, který vytvořil podmínky pro přípravu národního reprezentačního týmu tělesně postižených hokejistů i pro jejich účast na Mistrovství Evropy 2007, kde čeští sportovci vybojovali druhé místo v takzvaném „sledge“ (hraje se na sáňkách, jež mají místo skluznic bruslové nože). V letošním ročníku bylo nominováno celkem 90 projektů a osobností. Nejvíce jich bylo v kategorii pro nestátní subjekty, kde bylo podáno 42 návrhů. Do kategorie „zvláštní cena“ bylo přihlášeno 28 osobností a do kategorie „instituce veřejné správy“ 20 projektů.

Vzhledem k tomu, že i naše Společnost CMT, resp. její členové jsou součástí NRZP ČR, obdrželi jsme i my neformální pozvání k účasti na této celostátní akci. Kromě předsedy společnosti Ing. Josefa Zajíce se nás letos sešlo a céemťáckou organizaci zastupovalo celkem sedm členů (včetně jejich rodinných příslušníků) převážně z Chrudimi a nedalekého Chlumce n.Cidl. Informace by nebyla úplná, pokud bychom Vás stručně neinformovali také o kulturním zpestření, které bylo doprovodným programem této více méně kulturně společenské volně přístupné akce. Tak tedy: celý průběh předávání cen svižně a vtipně provázel a moderoval chrastecký rodák Martin Dejdar, sympatie diváků získala i výrazně „zeštíhlená“ zpěvačka Ilona Czáková a dále také oblíbený zpěvák s osobitým hlasovým projevem, Láďa Kerndl.

Ceremoniál zahájilo slavné České smyčcové Wihanovo kvarteto, které se mj. představilo svým aranžmá a podáním tří skladeb od skupiny Beatles. Účastníky pozdravili a přivítali první vícehejtman Pardubického kraje Roman Línek, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR Václav Krása a starosta Chrudimi Jan Čechovský, kteří se shodli, že chrudimský velký sál Muzea je nejhezčí sál v Pardubickém kraji, který navíc patří k těm nejkrásnějším v České republice a poskytuje určitě důstojné prostory pro vyhlášení pátého ročníku ceny Mosty 2007.

Dlouhotrvající potlesk a sympatie v úvodu ceremoniálu sklidila první dáma Livia Klausová. Ještě před tím než poděkovala za solidaritu a bourání bariér, s vtipem sobě vlastním odpověděla na otázku moderátora Martina Dejdara. Toho, vzhledem k nadcházející volbě prezidenta ČR zajímalo, jaká je nyní na Hradě atmosféra. „Vždycky před stěhováním se připravují krabice od banánů a podobně,“ naznačil s úsměvem Dejdar možnost vítězství Klausova protikandidáta.

„Stěhování se ještě nepřipravuje. A kdyby náhodou k němu došlo, bude to jen na mně. Muž si vždy drží aktovku s lejstry a jen přejde do jiného bydliště,“ řekla paní Livia a sklidila za to velký potlesk. Celá akce byla zakončena malým společenským rautem, kterého se zúčastnili také dva pozvaní členové naší společnosti.

František Hampl

Označeno v Ze života Společnosti