XVII. Neuromuskulární sympozium – Brno 2006

Tak jako v letech předešlých, tak i letos se Společnost C-M-T zúčastnila XVII. Neuromuskulárního sympozia 21. – 22. 4. 2006 v Brně v Hotelu Santon.

Letošní sympozium bylo zajímavé v tématech lékařských přednášek, včetně přednášky předního neurologa na problematiku choroby Charcot – Marie – Tooth MUDr. Radima Mazance, Ph.D.

Sympozia se zúčastnilo na 170 lékařů z České a Slovenské republiky včetně našich členů, lékařů z FN Motol, prim. MUDr. Ondřeje Horáčka, Ph.D. a MUDr. Aleny Kobesové.

Naše účast na tomto sympoziu splnila svůj účel. O prezentaci Společnosti CMT – lékařské články, sborníky, bulletin, dotazníky a jiný informační materiál – byl zájem. Také jsme se v Brně setkali na pracovní schůzce se zástupcem Favea, spol. s.r.o. RNDr. Jiří Šimečkem, CSc.

Při této příležitosti nás navštívili mimo jiné i naši registrovaní lékaři. Zjistili jsme, že je ještě mnoho lidí s diagnosou CMT, kteří se s velkou pravděpodobností časem určitě objeví mezi námi – členy Společnosti C-M-T.

Děkujeme organizátorům, hlavně prim. MUDr. Stanislavovi Voháňkovi, za umožnění zúčastnit se tohoto sympozia.

Blanka Klouzalová

1329135442 1329135457 1329135470 Blanka Klouzalová a zástupce Favea, spol. s.r.o. RNDr. Jiří Šimeček Blanka Klouzalová a zástupce Favea, spol. s.r.o. RNDr. Jiří Šimeček

Označeno v Ze života Společnosti