XVIII. Neuromuskulární sympozium – Brno 2007

Tak jako v minulých letech, zúčastnila se i letos Společnost C-M-T XVIII. Neuromuskulárního sympozia, které se konalo 11. – 12. 5. 2007 v brněnském Hotelu Santon. Krásné počasí a výhled na blízkou Kníničskou přehradu jen umocnili příjemnou atmosféru a zdárný průběh celé akce. Místo nemocného předsedy Společnosti se akce zúčastnili oba místopředsedové, Blanka Klouzalová a Michal Šimůnek se svými partnery.

Společnost C-M-T se díky vstřícnosti pořadatelů prezentovala vlastním stánkem. O prezentaci Společnosti CMT – sborníky, bulletiny, odborné lékařské články, dotazníky a jiný informační materiál byl mezi lékaři velký zájem. Také jsme uzavřeli několik nových registrací spolupracujících lékařů.

Sympozia se zúčastnilo několik desítek lékařů z České i Slovenské republiky včetně členů výboru společnosti – lékařů z FN Motol – As. MUDr. Radima Mazance, Ph.D., Prim. MUDr. Ondřeje Horáčka, Ph.D. a Doc. MUDr. Pavla Seemana, Ph.D.

Na sympoziu zaznělo velké množství velmi zajímavých a podnětných přednášek. Pro nás měl však největší význam blok lékařských přednášek, zaměřených na problematiku choroby Charcot-Marie-Tooth.

Na závěr bloku o chorobě Charcot-Marie-Tooth vystoupil s krátkým proslovem i místopředseda Společnosti Michal Šimůnek, který přítomné seznámil s činností Společnosti a s největšími bolestmi, které nás v současné době trápí – problematikou preimplantační genetické diagnostiky a chystanými změnami kolem lázeňské péče. Ze strany lékařů bylo vysloveno pochopení pro tyto problémy a vyjádřena podpora v dalších krocích Společnosti.

Michal Šimůnek

1330370485 1330370515 1330370527 1330370540 1330370557

Označeno v Ze života Společnosti