Finanční dar

Dne 29. 5. 2007 se na Neurologické klinice FN Motol konalo setkání se zástupci francouzských společností, které se zúčastnily benefičního koncertu v Rudolfinu dne 13. 3. 2007. Doc. Bojar a MUDr. Mazanec přivítali profesora Radoslava Kvapila, profesorku Jill Nizard, dále zástupce firem Peugeot, Modré pyramidy, Sanofi aventis, Prague accueil a společnosti Deloitte, poděkovali jim za podporu benefičního koncertu a nabídli prohlídku Neurologické kliniky.

Při této příležitosti byl Společnosti C-M-T předán finanční dar od zástupců společností Prague accueil a Deloitte. Setkání bylo velice milé a příjemné, s Ing. Zajícem jsme jménem Společnosti poděkovali za tento finanční dar a přislíbili jeho smysluplné využití na vydání plánované brožury o rehabilitaci pacientů s CMT a na další výzkum choroby CMT.

Jitka Molitorisová

14a zprava Jean Claude Fantas - Peugeot, Dr. Molitorisová, Ing. Zajíc zprava Jean Claude Fantas – Peugeot, Jitka Molitorisová, Josef Zajíc

Označeno v Ze života Společnosti