26. slovenský a český neurologický sjezd – Martin 2012

Ve dnech 7. – 10. listopadu 2012 se ve slovenském Martině uskutečnil 26. Slovenský a Český neurologický sjezd. Odborné program probíhal v prostorách Slovenské­ho komorného divadla a v Aule Magna Jesseniovy lékářské fakulty Univerzity Komenského. Za Společnost C-M-T se sjezdu zúčastnila paní Blanka Klouzalová s manželem. Všechny přednášky, kterých se měli možnost zúčastnit, byly velmi zajímavé a přínosné k získání nových informací z oboru medicíny. Z našich spolupracujících lékařů se zúčastnili MUDr. Jana Haberlová a prof. Pavel Seeman.

Blanka Klouzalová

1352928491 1352928535 1352928617 1352928709

Označeno v Ze života Společnosti