Byli jsme u ministra…

Ministr zdravotnictví Leoš Heger předal v úterý 16. dubna 2013 prof. MUDr. Pavlu Seemanovi, Ph.D. z DNA laboratoře Kliniky dětské neurologie 2. LF UK a Fakultní nemocnice v Motole a jeho spolupracovníkům Cenu veřejnosti za nejlepší výsledky a přínos pro české zdravotnictví. Cenu získal za projekt „Analýza genu BSCL 2 a klinická studie u českých pacientů s hereditární motorickou neuropatií „. Pro tento projekt hlasovala více než polovina (21 573 hlasů) ze všech 36 499 hlasujících.

Cenu získal tým prof. Pavla Seemana na základě ankety, určené široké veřejnosti, jejíž čtvrtý ročník vyhlásil v prosinci loňského roku ministr zdravotnictví Leoš Heger v rámci slavnostního předání Ceny ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj. Veřejnost vybírala z osmi řešitelských týmů.

Cílem projektu prof. Seemana bylo využít nejnovější poznatky molekulární genetiky a neurogenetiky k rozšíření a zkvalitnění diagnostických možností a zdravotní péče u vybraných dědičných neurologických onemocnění, zejména dědičné neuropatie Charcot-Marie-Tooth (CMT) a motorické neuropatie v České republice, a pokračovat tak v úspěšném projektu objasňování příčin dědičné neuropatie.

Slavnostního předání Ceny veřejnosti se kromě prof. Seemana zúčastnila i MUDr. Jana Haberlová, PhD., z oceněného týmu, primářka Kliniky dětské neurologie v Motole MUDr. Věra Sebroňová a též předseda Společnosti C-M-T Mgr. Michal Šimůnek. Po předání diplomů a květin oceněným lékařům proběhl skoro hodinový přátelský rozhovor mezi výše uvedenými a ministrem Leošem Hegerem.

Kromě seznámení pana ministra s vítězným projektem a zaměřením a prací DNA laboratoře Kliniky dětské neurologie v Motole byly v diskusi zmíněny i problémy pacientů s nemocí CMT. Ministru Hegerovi jsem předal dopis se žádostí o změnu lázeňského indikačního seznamu tak, abychom i nadále měli nárok na každoroční komplexní lázeňskou péči, jako tomu bylo doposud. Pan ministr náš požadavek v zásadě podpořil a uvedl, že se změnám nebrání. O věci budeme dále jednat a budeme Vás průběžně informovat.

Důležitým bodem jednání byla i možnost vzniku Centra pro pacienty s nemocí CMT a dalších neuropatií. Lékaři hovořili o velké potřebě vzniku podobného Centra a o problémech, které jeho vzniku dosud bránily a brání. Taktéž v tomto bodě projevil ministr Heger porozumění a vyslovil podporu vzniku podobného Centra, které, jak sám uvedl, povede k efektivnímu využití vložených prostředků i sil. Vyzval lékaře, aby předložili konkrétní návrh, který jistě podpoří.

Na závěr setkání se dostalo i na osobní témata. Zjistilo se, že jsme s panem ministrem v Hradci Králové „skoro“ sousedé a proto jsem pana ministra pozval na pivo, abychom mohli neformálně pohovořit i o dalších otázkách, které nás tíží. Snad k podobnému setkání někdy dojde…

Michal Šimůnek

1366242171 1366242178 1366242186 1366242194 1366242200 1366242207 1366242214 1366242221 1366242228 1366242248 1366242255

Označeno v Ze života Společnosti