Dopis náměstkovi MPSV MUDr. Mariánu Hoškovi

MUDr. Marián Hošek

náměstek ministra práce a sociálních věcí

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Na Poříčním právu 1/376 128 01 PRAHA 2

Hradec Králové 07.04.2010

 

Vážený pane náměstku,

obracím se na Vás, jako předseda neziskového občanského sdružení Společnost C-M-T, s žádostí, o metodické stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve věci možnosti vykonávat výdělečnou činnost za zcela mimořádných podmínek v nové koncepci invalidity.

Z mnoha dotazů členů naší Společnosti, ale i dalších tělesně postižených vyplývá, že panují nejasnosti ohledně toho, zda i v rámci nové koncepce invalidity zůstává osobám, které byly uznány plně invalidními dle dikce § 39 odst. 1 písmeno b) zákona č. 155/1995 Sb., zachován jejich dosavadní status, když vyhláška č. 284/1995 Sb. včetně přílohy č. 3 byla zrušena.

Vzhledem k tomu, že schopnost práce za zcela mimořádných podmínek je podmínkou pro zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání a pro pobírání podpory v nezaměstnanosti, byli bychom Vám velmi vděční za poskytnutí podrobnějších informací a stanoviska MPSV ČR k této věci.

Děkujeme s pozdravem,

Mgr. Michal Šimůnek, předseda

Odpověď:

27b hošek 1 27c hošek 2

Označeno v Ze života Společnosti