III. společný česko – slovenský neuromuskulární kongres a 44. česko – slovenské dny dětské neurologie – Brno 2010

Ve dnech 6. – 7. května 2010 se v hotelu Voroněž v Brně konal III. společný česko – slovenský neuromuskulární kongres. Kongres se konal pod záštitou ředitele FN Brno a děkana LF MU.

O týden později, 13. – 15.5.2010, pak na brněnském výsta­višti proběhly 44. Česko – slovenské dny dětské neu­rologie. Obou akcí se kromě lékařů z FN Motol MUDr. Mazance, MUDr. Seemana, MUDr. Haberlové a MUDr. Laššuthové, kteří promluvili na odborná témata, dotýkající se CMT, zúčastnili i zástupci Společnosti C-M-T Blanka Klouzalová, Bohuslava Sokolová, Ivana Jandová a další. Naše účast a prezentace byla z řad lékařů pozitivně hodnocena a o námi nabízené odborné materiály byl velký zájem.

Bohuslava Sokolová

1334082268 1334082277 1334082287

1334082991 1334083001 1334083008 1334083015

Označeno v Ze života Společnosti