Náměstek hejtmana Ústeckého kraje ve Chbanech

Náměstek hejtmana Ústeckého kraje Petr Fiala navštívil obec Chbany. Chbany patří k nejstarším obcím na Žatecku, dnes mají přibližně 600 obyvatel a jsou součástí mikroregionu Nechranice. V minulosti hlavně zemědělská oblast se postupně mění a stále více obyvatel zde pracuje v terciární sféře, především turismu. Se starostou obce Josefem Zajícem diskutoval Petr Fiala o problémech obce i možnostech jejího rozvoje.

„Diskutovali jsme například o možnostech rozvoje cestovního ruchu. Obec má v tomto směru dobré předpoklady díky atraktivní poloze u nechranické nádrže,“ řekl Petr Fiala. „V této souvislosti jsme mluvili také o činnosti vodní záchranné služby. Ta není, na rozdíl například od horské služby, začleněna do integrovaného záchranného systému, což částečně komplikuje zajištění její činnosti. Podle mého názoru vodní záchranná služba do integrovaného systému patří a měla by do něj být pevně zařazena,“ dodává. Ústecký kraj vodní záchranáře v minulosti podpořil například nákupem vybavení.

Dalším z témat během návštěvy Chban byla těžba štěrkopísků v této části regionu. Starosta Josef Zajíc seznámil Petra Fialu s postojem zastupitelstva obce k této problematice. Petr Fiala v této souvislosti připomněl, že pro Ústecký kraj, který se k této problematice vyjadřuje v rámci procesu hodnocení vlivů na životní prostředí, je právě stanovisko místních zastupitelstev podstatné.

Ve Chbanech se Petr Fiala také takříkajíc přímo v terénu seznámil s projektem „Zachování genofondu krajových odrůd hrušek“. Okolí Chban bylo v minulosti pěstováním hrušek proslulé a dochovalo se zde několik unikátních krajových odrůd. Zástupci obce proto ve spolupráci s Mendlovou zemědělskou a lesnickou univerzitou v Brně připravili projekt, který má tyto odrůdy hrušní popsat a umožnit jejich další pěstování a využití. Ústecký kraj tento projekt vloni podpořil dotací ze svého rozpočtu.

Jedním z témat diskuse s Josefem Zajícem byla také problematika péče o pacienty s Charcot-Marie-Tooth chorobou (CMT choroba) a dostupnost rehabilitační péče pro pacienty s touto chorobou, která postupně zhoršuje hybnost dolních (a posléze i horních) končetin jako následek poškození jejich periferních nervů. Pro udržení kvality života pacientů s touto diagnózou je pak velmi důležitá pravidelná lázeňská rehabilitace. „Shodli jsme se s panem Zajícem na tom, že šetřit na lázeňské péči pro tyto pacienty by bylo nemístné a chci se v této věci obrátit dopisem na ministerstvo zdravotnictví,“ říká Petr Fiala.

Ing. Petr Fiala

Dopis náměstka Ústeckého hejtmana ve věci CMT 31.3.2008

Označeno v Ze života Společnosti