Členové Společnosti C-M-T se podílejí na bakalářské práci

V dubnu 2008 proběhlo u MUDr. Krawczyka v budově Technické ortopedie – PROTEOR v Ostravě vyšetření některých členů Společnosti C-M-T.

Vyšetření bylo provedeno v rámci přípravy a zpracování diplomové práce studenta oboru fyzioterapie Davida Pejčocha, který píše bakalářskou práci na téma Ortotická péče na dolních končetinách u pacientů s C-M-T. Uvítali jsme zájem p. Pejčocha o naše onemocnění a zajistili účast na tomto vyšetření.

Za naši Společnost se zúčastnilo 10 členů ze Závady, jelikož cesta do Ostravy by byla pro většinu z nás, vzhledem k vzdálenosti, zatěžující. Při vyšetření bylo provedeno pečlivé vyšetření pohybu a svalové síly. Dále bylo provedeno vyšetření chůze, jak s ortopedickými pomůckami, tak i bez nich. S každým pacientem byl vyplněn dotazník.

Chceme tímto poděkovat za zájem, který našemu onemocnění firma T.O. Ostrava – PROTEOR a obzvláště MUDr. Krawczyk věnuje. Poděkování patří i p. Pejčochovi, který se rozhodl diagnóze CMT věnovat svoji bakalářskou práci a tím rozšířit informovanost o tomto onemocnění. Poděkování patří rovněž všem zúčastněním členům Společnosti, kteří byli ochotni toto vyšetření absolvovat.

Blanka Klouzalová

19a zleva p. Pejčoch, p. Klouzal, p. Ryška Jan, MUDr. Krawczyk, sedícíí p. Šremerová a p. Ryška Karel stojí zleva David Pejčoch, p. Klouzal, Jan Ryška, MUDr. Krawczyk, sedí p. Šremerová a Karel Ryška

Označeno v Ze života Společnosti