VII. Neuromuskulární kongres – Brno 2014

Ve dnech 15. – 16. května 2014 se zástupci Společnosti C-M-T, paní Blanka Klouzalová a pan Rostislav Klouzal, zúčastnili v Brně v hotelu Voroněž VII. Neuromuskulárního kongresu. V jeho rámci probíhalo 25. neuromuskulární sympozium a XV. konferencia o neuromuskulárnych ochoreniach.

Akce se zúčastnilo více než 200 odborných lékařů z České republiky i ze zahraničí. Společnost se zde prezentovala jako tradičně zajímavými materiály, o které byl velký zájem. Obzvlášť velký úspěch sklidila naše nová publikace „Fyzioterapeutický program pro pacienty s nemocí C-M-T“. Znovu jsme byli jedinou pacientskou organizací, která se kongresu zúčastnila, za což jsme byli kladně hodnoceni. Děkujeme organizátorům za umožnění naší účasti na kongresu a za perfektní přístup k nám.

Výbor Společnosti C-M-T

1400451539 doc. MUDr. Peter Špalek, Ph.D., Bratislava, pí. Blanka Klouzalová, Společnost C-M-T, MUDr. Stanislav Voháňka, CSc., MBA, Brno, MUDr. Radim

Označeno v Ze života Společnosti