Výbor Společnosti C-M-T informuje

Vážení členové a příznivci Společnosti C-M-T. Je naší nemilou povinností informovat Vás o kritické situaci naší Společnosti. Je smutné, že právě v roce 10. výročí existence Společnosti jsme se dostali do tak zásadních finančních problémů. I když víme, že ekonomická situace naší země není růžová, nechápeme politiku dotačních komisí ministerstev práce a sociálních věcí a zdravotnictví, které svými rozhodnutími fakticky likvidují jakoukoliv naši efektivní činnost a pomoc pro naše členy.

Na rok 2009 jsme, tak jako v předchozích letech, požadovali tyto dotace:

  • Ministerstvo práce a sociálních věcí – Společnost C-M-T žádala o přidělení dotace v rámci Programu podpory B – podpora sociálních služeb, které mají celostátní či nadregionální charakter. V roce 2007 činila dotace 280 000,- Kč, v roce 2008 pak 306 000,- Kč. Pro rok 2009 nebyla dotace přidělena, a to ani z části.
  • Ministerstvo zdravotnictví – Společnost C-M-T žádala o přidělení dotace na tyto projekty: Informační zpravodaj – Bulletin Společnosti C-M-T, rok 2009; Podpora činnosti organizace v roce 2009; Víkendový seminář Společnosti C-M-T – rok 2009; Odborná lékařská publikace k 10. výročí vzniku Společnosti C-M-T. I když jsme byli v předchozích letech pravidelnými příjemci dotací, pro rok 2009 nebyla dotace přidělena ani na jeden projekt, a to ani z části.

Pro Společnost C-M-T znamenají tyto rozhodnutími o nepřidělení dotace na uznatelné provozní náklady faktickou likvidaci. Samozřejmě, že to nevzdáme a budeme bojovat, budeme se všemi silami snažit sehnat finanční prostředky i z jiných, soukromých zdrojů. Zároveň ale nutně potřebujeme Vaši pomoc, Vaši iniciativu. Zkuste se prosím zamyslet, zda ve svém okolí nemáte někoho, kdo by nám mohl pomoci. Každá pomoc je vítána. Pokusíme se zajistit peníze alespoň pro základní chod Společnosti, na zajištění tisku Bulletinu a na podzimní seminář v Janských Lázních. Jaké další aktivity budeme schopni realizovat záleží na každém z nás.

Za výbor Společnosti

Mgr. Michal Šimůnek

Námitka proti nepřidělení dotace z MPSV 14.1.2009

Reakce na námitku proti nepřidělení dotace z MPSV 27.1.2009

Dopis ministru práce Nečasovi 17.3.2009

Rozhodnutí o nepřidělení dotace z MZ 31.3.2009

Reakce předsedy ČSSD Jiřího Paroubka 1.4.2009

Dopis ministryni zdravotnictví Filipiové 8.4.2009

Dopis poslancům ve věci nepřidělení dotací 8.4.2009

Dopis senátorům ve věci nepřidělení dotací 8.4.2009

 Odpověď MZ 20.4.2009 - 1 Odpověď MZ 20.4.2009 - 2 Odpověď MZ 20.4.2009

Odpověď MPSV 20.5.2009 Odpověď MPSV 20.5.2009

Odpověď MZ na interpelaci Zdeňka Škromacha ve věci nepřidělení dotace 3.6.2009 - 1 Odpověď MZ na interpelaci Zdeňka Škromacha ve věci nepřidělení dotace 3.6.2009 - 2 Odpověď MZ na interpelaci Zdeňka Škromacha ve věci nepřidělení dotace 3.6.2009

Odpověď MPSV na interpelaci Zdeňka Škromacha ve věci nepřidělení dotace 15.6.2009 - 1 Odpověď MPSV na interpelaci Zdeňka Škromacha ve věci nepřidělení dotace 15.6.2009 - 2 Odpověď MPSV na interpelaci Zdeňka Škromacha ve věci nepřidělení dotace 15.6.2009

Označeno v Ze života Společnosti